> Sectors

Direcció Facultativa per a Plantes Fotovoltaiques

El servei de Direcció Facultativa per a Plantes Fotovoltaiques de Engind es destaca per oferir una supervisió experta i detallada de l'execució de projectes solars a gran escala. El nostre equip altament qualificat d'arquitectes i enginyers s'encarrega de coordinar i supervisar cada etapa del procés de construcció, tot assegurant el compliment dels estàndards més alts de qualitat i seguretat.

Serveis a la Direcció Facultativa per a Plantes Fotovoltaiques

De què ens encarreguem?

9

Supervisió de la Construcció:

  • Supervisió de la instal·lació de panells solars.
  • Control de la col·locació i fixació de les estructures de muntatge.
  • Verificació de la correcta connexió elèctrica dels plafons i equips.
9

Control de Qualitat i Seguretat:

  • Implementació de mesures de control de qualitat durant lexecució de les obres.
  • Supervisió del compliment de normatives de seguretat a l'obra.
  • Realització de proves i assaigs per verificar el funcionament correcte dels equips.
9

Resolució d'incidències

Projecte Executiu per a Plantes Fotovoltaiques i Engind. 

El servei de «Direcció Facultativa per a Plantes Fotovoltaiques» de Engind representa un pilar fonamental en la implementació amb èxit de projectes solars a gran escala. El nostre equip multidisciplinari, compost per arquitectes i enginyers especialitzats en energia renovable, s'encarrega de supervisar i coordinar totes les activitats durant la fase de construcció. Aquesta supervisió minuciosa és crucial per garantir que cada component de la planta fotovoltaica s'instal·li d'acord amb els estàndards més alts de qualitat i seguretat.

Durant el procés de direcció facultativa, ens assegurem que es compleixin els terminis establerts i es respectin els pressupostos assignats per al projecte. Això implica una gestió eficient dels recursos humans i materials, així com una coordinació adequada amb contractistes i subcontractistes. A més, ens responsabilitzem de resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir durant l'execució de les obres, utilitzant la nostra experiència i coneixements tècnics per prendre decisions encertades en temps real.

La supervisió contínua de la qualitat i seguretat a l'obra és un dels pilars del nostre servei de direcció facultativa. Realitzem inspeccions regulars per assegurar-nos que es compleixen els estàndards tècnics i normatius establerts, i prenem mesures correctives quan calgui. A més, ens assegurem que es realitzin proves i assaigs dels equips instal·lats per verificar-ne el funcionament correcte i garantir leficiència operativa de la planta fotovoltaica.

Enginyeria per a Logística
Enginyeria per a logística
Enginyeria per a Logística
Enginyeria per a logística
Enginyeria per a logística
Enginyeria per a Logística

Potencia el teu projecte fotovoltaic amb el nostre servei de direcció facultativa. 

Assegureu l'èxit de la vostra planta solar amb el nostre equip expert en energia renovable!

Per què comptar amb Engind per a la teva Direcció Facultativa per a Plantes Fotovoltaiques?

construction icon 7 gray

Experiència

Engind té anys d'experiència en el camp de l'enginyeria industrial, cosa que vol dir que tenen un coneixement profund i una àmplia gamma d'habilitats en aquest àmbit.

construction icon 5 gray

Excel·lència tècnica

Engind s'esforça per mantenir un alt nivell d'excel·lència tècnica en tots els seus projectes, assegurant-se que s'utilitzin les darreres tecnologies i mètodes per assolir els millors resultats.

construction icon 1 gray

Satisfacció del client

Engind té com a objectiu garantir la satisfacció del client, cosa que significa que treballaran amb tu per entendre les teves necessitats i assegurar-se que els teus projectes es completin a temps i dins del pressupost.