> Sectors

Projecte canvi dús

El servei de Projecte canvi d'ús de Engind s'especialitza en la transformació d'edificacions existents per adaptar-les a nous propòsits, oferint un enfocament integral i professional a cada etapa del procés.

Serveis al Projecte canvi dús

De què ens encarreguem?

9

Avaluació Preliminar:

  • Anàlisi de la normativa local i regulacions urbanístiques per determinar la viabilitat del canvi dús.
  • Estudi de lestructura existent per avaluar la seva capacitat dadaptació al nou propòsit.
9

Elaboració de Projectes:

  • Enginyeria estructural per realitzar les modificacions necessàries a l'estructura existent.
  • Disseny d'instal·lacions elèctriques, sanitàries i de climatització adaptades al nou ús.
9

Gestió de Permisos i Llicències:

  • Tramitació de permisos i llicències davant de les autoritats competents per a l'autorització del canvi d'ús.
  • Elaboració de la documentació tècnica necessària per donar suport a la sol·licitud de canvi dús.

Projecte canvi dús i Engind. 

El servei de «Projecte canvi d'ús» de Engind s'erigeix com una peça fonamental en la transformació d'edificacions per a nous propòsits, garantint la viabilitat i la seguretat de cada projecte. Liderat per un equip multidisciplinari que inclou arquitectes i enginyers especialitzats, aquest servei s'enfoca en l'avaluació i l'adaptació d'espais existents a noves funcions. La participació d'arquitectes i enginyers assegura una perspectiva integral en la planificació i l'execució del canvi d'ús, considerant tant aspectes estètics com funcionals i estructurals.

Una de les funcions centrals del servei és l'avaluació exhaustiva de l'edificació i l'elaboració de projectes que compleixin els requisits legals i normatius per al nou ús. Engind s'encarrega de realitzar anàlisis detallades de l'estructura, les instal·lacions i les normatives locals per garantir l'adequació de l'espai a la nova funció. Aquest procés implica elaborar plànols, informes tècnics i gestió de permisos necessaris per a lautorització del canvi dús.

Un altre aspecte crucial del servei de projecte canvi d'ús és l'optimització de l'espai i la funcionalitat de l'edificació. L'equip de Engind desenvolupa estratègies per maximitzar l'eficiència del nou ús, adaptant la distribució interior, optimitzant la il·luminació i ventilació i assegurant l'accessibilitat universal. Aquesta atenció al detall garanteix un ambient adequat i còmode per als usuaris finals, complint els estàndards de qualitat exigits.

Mitjançant un enfocament rigorós i centrat en la qualitat, Engind es compromet a proporcionar solucions de Projecte canvi d'ús que compleixen amb les expectatives i requisits dels seus clients. L'experiència i el coneixement tècnic de l'equip garanteixen la viabilitat i l'èxit de cada projecte de transformació, contribuint al desenvolupament sostenible i eficient de l'entorn construït.

Enginyeria per a Logística
Enginyeria per a logística
Enginyeria per a Logística
Enginyeria per a logística
Enginyeria per a logística
Enginyeria per a Logística

Per què comptar amb Engind per a la teva Projecte canvi dús?

construction icon 7 gray

Experiència

Engind té anys d'experiència en el camp de l'enginyeria industrial, cosa que vol dir que tenen un coneixement profund i una àmplia gamma d'habilitats en aquest àmbit.

construction icon 5 gray

Excel·lència tècnica

Engind s'esforça per mantenir un alt nivell d'excel·lència tècnica en tots els seus projectes, assegurant-se que s'utilitzin les darreres tecnologies i mètodes per assolir els millors resultats.

construction icon 1 gray

Satisfacció del client

Engind té com a objectiu garantir la satisfacció del client, cosa que significa que treballaran amb tu per entendre les teves necessitats i assegurar-se que els teus projectes es completin a temps i dins del pressupost.