> Sectors

Projecte Modificació No Significativa contra incendis

El servei de Projecte Modificació No Significativa contra incendis de Engind se centra en l'avaluació i l'adaptació de sistemes de protecció contra incendis existents per complir canvis menors en l'estructura o l'ús d'un edifici.

Serveis al Projecte Modificació No Significativa contra incendis

De què ens encarreguem?

9

Avaluació i anàlisi de modificacions:

  • Revisió de canvis proposats a l'estructura o ús de l'edifici.
  • Anàlisi de limpacte de les modificacions en els sistemes de protecció contra incendis existents.
9

Disseny i especificació d'ajustaments:

  • Disseny de modificacions necessàries per mantenir l'eficàcia dels sistemes contra incendis.
  • Especificació dequips i dispositius addicionals requerits per a ladaptació.
9

Coordinació amb autoritats reguladores

Projecte Modificació No Significativa contra incendis i Engind. 

El servei de Projecte Modificació No Significativa contra incendis de Engind es focalitza en l'avaluació i l'adaptació de sistemes de protecció contra incendis existents per complir canvis menors en l'estructura o l'ús d'un edifici. El nostre equip d'arquitectes i enginyers fa una revisió detallada dels sistemes de seguretat contra incendis, identificant àrees que requereixen ajustaments segons les modificacions proposades.

En primer lloc, es fa una anàlisi exhaustiva de les modificacions planificades i el seu impacte en els sistemes de protecció contra incendis existents. És crucial determinar si els canvis proposats podrien afectar l‟eficàcia dels sistemes de seguretat contra incendis preexistents.

Després, es procedeix a dissenyar i especificar les modificacions necessàries per garantir que els sistemes de protecció contra incendis segueixin complint les regulacions i normatives vigents. Aquestes modificacions poden incloure la instal·lació de nous equips, la reubicació de dispositius existents o l'actualització de procediments de seguretat.

Enginyeria per a Logística
Enginyeria per a logística
Enginyeria per a Logística
Enginyeria per a logística
Enginyeria per a logística
Enginyeria per a Logística

Per què comptar amb Engind per a la teva Projecte Modificació No Significativa contra incendis?

construction icon 7 gray

Experiència

Engind té anys d'experiència en el camp de l'enginyeria industrial, cosa que vol dir que tenen un coneixement profund i una àmplia gamma d'habilitats en aquest àmbit.

construction icon 5 gray

Excel·lència tècnica

Engind s'esforça per mantenir un alt nivell d'excel·lència tècnica en tots els seus projectes, assegurant-se que s'utilitzin les darreres tecnologies i mètodes per assolir els millors resultats.

construction icon 1 gray

Satisfacció del client

Engind té com a objectiu garantir la satisfacció del client, cosa que significa que treballaran amb tu per entendre les teves necessitats i assegurar-se que els teus projectes es completin a temps i dins del pressupost.