Energies renovables

Engind se especializa en una amplia gama de servicios dentro del sector de obras. Desde la evaluación de costos y diseño conceptual con BIM, hasta la ejecución y legalización de obras, nuestra oferta incluye la gestión de proyectos menores, demolición, y cambios de uso. Proporcionamos estudios de costes, seguimiento y dirección facultativa, certificados finales y asistencia en la habitabilidad.

Enginyeria per a l'automoció

Proyecto básico planta fotovoltaica

Engind se especializa en el desarrollo de Proyectos Básicos para Plantas Fotovoltaicas, ofreciendo un enfoque integral y meticuloso para asegurar la eficacia y viabilidad de estas instalaciones energéticas.

Enginyeria per a Logística

Proyecto ejecutivo planta fotovoltaica

Realizamos estudios exhaustivos de coste de obra, proporcionando valoraciones detalladas y optimizadas que aseguran la viabilidad económica y la eficiencia financiera de la planta fotovoltaica.

Enginyeria per a Packaging

Dirección facultativa planta fotovoltaica

Engind ofrece servicios de Dirección Facultativa para Plantas Fotovoltaicas. Nos encargamos de supervisar y coordinar cada etapa del proyecto, desde la planificación hasta la ejecución, garantizando su correcta implementación.

Què inclouen els serveis de obras de Engind?

 

Els serveis d'obres de Engind comprenen des de l'inici fins a la finalització de la construcció, assegurant projectes d'alta qualitat i sostenibilitat. Alguns exemples dels nostres serveis en aquest sector inclouen:

   • Estudi de cost d´obra: Avaluem detalladament els costos per optimitzar el pressupost del projecte.
   • Disseny conceptual i bàsic amb BIM: Utilitzem la tecnologia BIM per planificar i visualitzar el projecte amb precisió des de les fases inicials.
   • Projecte executiu i administratiu amb BIM: Desenvolupem documentació completa i gestionem tràmits necessaris per a l'execució.
   • Direcció facultativa: Supervisem el procés de construcció assegurant que s'adhereixi als plans i estàndards establerts.
   • Certificació final d'obra: Verifiquem i certifiquem que la construcció compleix totes les especificacions i normatives.