> Serveis de Assessorament

Estudi normatiu

El servei de «Estudi normatiu» ofert per Engind s'erigeix com un pilar fonamental en el procés de planificació i execució de projectes. Des de l'àmbit arquitectònic fins a l'enginyer, el nostre equip s'especialitza a analitzar i comprendre a fons les regulacions i les normatives que regeixen el desenvolupament urbà i la construcció.

Tipus de Estudi normatiu

Que ens encarreguem

9

Anàlisi de normatives urbanístiques

9

Interpretació de normatives mediambientals:

  • Avaluació de Normatives sobre protecció ambiental.
  • Estudi de Normatives sobre Gestió de Residus.
  • Anàlisi de Normatives sobre Abocaments i Contaminació Atmosfèrica.
9

Compliment de normatives de seguretat i prevenció de riscos

9

Conformitat amb normatives de salut pública i alimentària

El servei de «Estudi normatiu» de Engind es destaca pel seu enfocament meticulós en la investigació i comprensió profunda de les regulacions i normatives vigents aplicables a cada projecte. Els arquitectes i enginyers de Engind realitzen una anàlisi exhaustiva de les lleis i les disposicions locals, regionals i nacionals rellevants per assegurar el compliment normatiu en totes les etapes del procés.

En primer lloc, el nostre equip fa una revisió minuciosa de les lleis i regulacions pertinents, identificant els requisits específics que afecten el projecte en qüestió. Això inclou normatives de construcció, urbanisme, medi ambient, seguretat, accessibilitat, entre d'altres aspectes clau que poden influir en el desenvolupament del projecte.

Un cop recopilada la informació rellevant, es duu a terme un anàlisi detallada de com aquestes regulacions impactaran en el disseny i l'execució del projecte. Aquesta anàlisi permet als nostres clients comprendre les limitacions i possibilitats dins del marc legal, així com identificar possibles desafiaments i solucions per complir els requisits normatius.

A més, l'equip de Engind s'encarrega de mantenir-se actualitzat sobre qualsevol canvi o actualització a les normatives que puguin afectar el projecte, assegurant així que s'implementin les mesures necessàries per adaptar-se a les noves regulacions.

Construcció d'infraestructures

Ens encarreguem de supervisar i controlar tota mena de construccions. El nostre objectiu és garantir que els projectes es desenvolupin segons els estàndards de qualitat, seguretat i eficiència establerts.

Desenvolupament de projectes residencials i comercials

Treballem en estreta col·laboració amb promotors immobiliaris i constructors per supervisar el desenvolupament de projectes residencials i comercials.

El nostre equip s'assegura que es compleixin tots els requisits legals i tècnics, i que els projectes es lliurin dins dels terminis i els pressupostos establerts.

Energies renovables

Al camp de les energies renovables, proporcionem serveis de project monitoring per a projectes d'energia solar, eòlica, hidroelèctrica i biomassa. Supervisem la construcció de plantes d'energia renovable, assegurant-nos que es compleixin els estàndards d'eficiència i de sostenibilitat.

Projectes industrials

Treballem amb empreses del sector industrial per supervisar la construcció de plantes de producció, fàbriques, centres logístics i altres projectes industrials. El nostre enfocament se centra a garantir l'eficiència dels processos, la seguretat laboral i el compliment de les normatives ambientals.

Projectes d'infraestructures públiques

Col·laborem amb entitats públiques per supervisar la construcció de projectes d'infraestructures com ara hospitals, escoles, instal·lacions esportives i centres comunitaris.

El nostre objectiu és assegurar que aquests projectes compleixin els requisits i necessitats de la comunitat, garantint alhora la qualitat i la sostenibilitat.

project monitoring
project monitoring
project monitoring
project monitoring
project monitoring

Perquè comptar amb Engind per a la teva Estudi normatiu?

construction icon 7 gray

Experiència

Engind té anys d'experiència en el camp de l'enginyeria industrial, cosa que vol dir que tenen un coneixement profund i una àmplia gamma d'habilitats en aquest àmbit.

construction icon 5 gray

Excel·lència tècnica

Engind s'esforça per mantenir un alt nivell d'excel·lència tècnica en tots els seus projectes, assegurant-se que s'utilitzin les darreres tecnologies i mètodes per assolir els millors resultats.

construction icon 1 gray

Satisfacció del client

Engind té com a objectiu garantir la satisfacció del client, cosa que significa que treballaran amb tu per entendre les teves necessitats i assegurar-se que els teus projectes es completin a temps i dins del pressupost.

Amb Engind tindràs accés a…

Engind és una empresa líder en solucions de MEP BIM, dedicada a proporcionar serveis innovadors i d'alta qualitat en disseny, coordinació i gestió de projectes. El nostre equip d'experts en enginyeria està preparat per abordar els teus desafiaments, garantint la màxima eficiència i un retorn d'inversió inigualable.

Els nostres enginyers especialitzats en MEP BIM treballen amb la tecnologia més avançada per dissenyar sistemes eficients i sostenibles, optimitzant l'ús de recursos i reduint costos.

Engind s'encarrega de la coordinació entre els diferents equips i disciplines, assegurant una comunicació fluida i la resolució de conflictes abans de la construcció.

El nostre enfocament a BIM ens permet monitoritzar i controlar cada aspecte del teu projecte, des de l'etapa de disseny fins a la finalització, reduint els riscos i garantint el lliurament a temps i dins del pressupost.