> Serveis de Assessorament

Informe de viabilidad económica

El servicio de «Informes viabilidad urbanística» ofrecido por Engind se centra en proporcionar a los clientes una evaluación exhaustiva y precisa de la viabilidad de los proyectos en términos de cumplimiento normativo y planificación urbana.

Tipus de Informe de viabilidad económica

Que ens encarreguem

9

Análisis de costos de inversión

9

Estudio de ingresos potenciales

  • Análisis de los ingresos proyectados derivados del proyecto, como ventas, alquileres o tarifas de servicios.
  • Evaluación de los precios de mercado y la demanda para determinar la viabilidad de los ingresos esperados.
9

Análisis de costos operativos y mantenimiento

9

Evaluación de riesgos financieros

El servicio de «Informe de viabilidad económica» de Engind representa un componente crucial en el proceso de evaluación y planificación de proyectos de ingeniería y construcción. Mediante un análisis exhaustivo de factores económicos, financieros y comerciales, nuestros expertos ofrecen una evaluación precisa de la viabilidad financiera de cada proyecto. Esto implica estudiar detalladamente los costos de inversión, los posibles ingresos y gastos operativos, así como los riesgos asociados.

Nuestro equipo de profesionales, compuesto por arquitectos e ingenieros altamente cualificados, se encarga de recopilar y analizar los datos relevantes para elaborar el informe de viabilidad económica. Utilizamos herramientas y modelos financieros avanzados para evaluar diferentes escenarios y calcular indicadores clave de rentabilidad y retorno de la inversión. Este enfoque riguroso nos permite proporcionar a nuestros clientes una visión clara y objetiva de la viabilidad financiera de su proyecto.

Además de evaluar la viabilidad económica del proyecto en sí, nuestro servicio de informes también puede incluir recomendaciones estratégicas para optimizar la rentabilidad y mitigar los riesgos identificados. Estas recomendaciones pueden abarcar desde ajustes en el diseño y la planificación hasta la identificación de fuentes alternativas de financiación o la optimización de los recursos disponibles. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes la información y el asesoramiento necesarios para tomar decisiones fundamentadas y maximizar el éxito de sus proyectos.

Construcció d'infraestructures

Ens encarreguem de supervisar i controlar tota mena de construccions. El nostre objectiu és garantir que els projectes es desenvolupin segons els estàndards de qualitat, seguretat i eficiència establerts.

Desenvolupament de projectes residencials i comercials

Treballem en estreta col·laboració amb promotors immobiliaris i constructors per supervisar el desenvolupament de projectes residencials i comercials.

El nostre equip s'assegura que es compleixin tots els requisits legals i tècnics, i que els projectes es lliurin dins dels terminis i els pressupostos establerts.

Energies renovables

Al camp de les energies renovables, proporcionem serveis de project monitoring per a projectes d'energia solar, eòlica, hidroelèctrica i biomassa. Supervisem la construcció de plantes d'energia renovable, assegurant-nos que es compleixin els estàndards d'eficiència i de sostenibilitat.

Projectes industrials

Treballem amb empreses del sector industrial per supervisar la construcció de plantes de producció, fàbriques, centres logístics i altres projectes industrials. El nostre enfocament se centra a garantir l'eficiència dels processos, la seguretat laboral i el compliment de les normatives ambientals.

Projectes d'infraestructures públiques

Col·laborem amb entitats públiques per supervisar la construcció de projectes d'infraestructures com ara hospitals, escoles, instal·lacions esportives i centres comunitaris.

El nostre objectiu és assegurar que aquests projectes compleixin els requisits i necessitats de la comunitat, garantint alhora la qualitat i la sostenibilitat.

project monitoring
project monitoring
project monitoring
project monitoring
project monitoring

Perquè comptar amb Engind per a la teva Informe de viabilidad económica?

construction icon 7 gray

Experiència

Engind té anys d'experiència en el camp de l'enginyeria industrial, cosa que vol dir que tenen un coneixement profund i una àmplia gamma d'habilitats en aquest àmbit.

construction icon 5 gray

Excel·lència tècnica

Engind s'esforça per mantenir un alt nivell d'excel·lència tècnica en tots els seus projectes, assegurant-se que s'utilitzin les darreres tecnologies i mètodes per assolir els millors resultats.

construction icon 1 gray

Satisfacció del client

Engind té com a objectiu garantir la satisfacció del client, cosa que significa que treballaran amb tu per entendre les teves necessitats i assegurar-se que els teus projectes es completin a temps i dins del pressupost.

Amb Engind tindràs accés a…

Engind és una empresa líder en solucions de MEP BIM, dedicada a proporcionar serveis innovadors i d'alta qualitat en disseny, coordinació i gestió de projectes. El nostre equip d'experts en enginyeria està preparat per abordar els teus desafiaments, garantint la màxima eficiència i un retorn d'inversió inigualable.

Els nostres enginyers especialitzats en MEP BIM treballen amb la tecnologia més avançada per dissenyar sistemes eficients i sostenibles, optimitzant l'ús de recursos i reduint costos.

Engind s'encarrega de la coordinació entre els diferents equips i disciplines, assegurant una comunicació fluida i la resolució de conflictes abans de la construcció.

El nostre enfocament a BIM ens permet monitoritzar i controlar cada aspecte del teu projecte, des de l'etapa de disseny fins a la finalització, reduint els riscos i garantint el lliurament a temps i dins del pressupost.