> Serveis d'Enginyeria Industrial

Tramitacions cadastrals

Engind s'enorgulleix d'oferir un servei integral de tramitacions cadastrals, dissenyat per abordar les diverses necessitats dels nostres clients en relació amb la gestió i regularització de la informació cadastral dels seus immobles.

Tipus de Tramitacions cadastrals

Que ens encarreguem

9

Declaració d'obra nova:

 • Sol·licitud de declaració dobra nova.
 • Aixecament topogràfic del terreny.
 • Presentació de la documentació requerida davant del cadastre.
9

Modificacions cadastrals

9

Regularització cadastral:

 • Verificació de la situació cadastral actual.
 • Identificació de discrepàncies entre la realitat física i la informació cadastral.
 • Presentació de la documentació necessària per a la regularització.
  9

  Cadastre en línia

  Engind ofereix un servei integral de tramitacions cadastrals que abasta diverses necessitats relacionades amb la gestió de la informació i la regularització de la situació dels immobles. Els arquitectes i els enginyers de Engind s'encarreguen de facilitar tot el procés, des de la presentació de documents fins a l'obtenció dels resultats desitjats.

  En primer lloc, destaquem la declaració d'obra nova, un procediment fonamental per legalitzar construccions que no figuren al cadastre. Els nostres professionals realitzen un exhaustiu aixecament topogràfic del terreny i gestionen la presentació de la documentació requerida davant del cadastre per assegurar la inclusió adequada de l'obra als registres.

  A més, oferim serveis de modificacions cadastrals, que inclouen el canvi de titularitat, la rectificació d'errades en la descripció de l'immoble i la realització de fusions o segregacions de parcel·les. Aquestes gestions són fonamentals per garantir l‟exactitud de la informació cadastral i evitar possibles inconvenients legals en el futur.

  El nostre equip també s'especialitza en la regularització cadastral, un procés que implica verificar la situació cadastral actual, identificar discrepàncies entre la realitat física i la informació registrada, i presentar la documentació necessària per regularitzar aquesta situació. Aquest servei és crucial per assegurar la correcta actualització de les dades cadastrals.

  Finalment, oferim assessorament i gestió en l'ús d'eines informàtiques del cadastre a través del servei de cadastre en línia. Això inclou la tramitació de consultes i gestions online, així com l'actualització de dades cadastrals mitjançant plataformes digitals, facilitant així l'accés i la gestió de la informació de manera eficient i actualitzada.

  Construcció d'infraestructures

  Ens encarreguem de supervisar i controlar tota mena de construccions. El nostre objectiu és garantir que els projectes es desenvolupin segons els estàndards de qualitat, seguretat i eficiència establerts.

  Desenvolupament de projectes residencials i comercials

  Treballem en estreta col·laboració amb promotors immobiliaris i constructors per supervisar el desenvolupament de projectes residencials i comercials.

  El nostre equip s'assegura que es compleixin tots els requisits legals i tècnics, i que els projectes es lliurin dins dels terminis i els pressupostos establerts.

  Energies renovables

  Al camp de les energies renovables, proporcionem serveis de project monitoring per a projectes d'energia solar, eòlica, hidroelèctrica i biomassa. Supervisem la construcció de plantes d'energia renovable, assegurant-nos que es compleixin els estàndards d'eficiència i de sostenibilitat.

  Projectes industrials

  Treballem amb empreses del sector industrial per supervisar la construcció de plantes de producció, fàbriques, centres logístics i altres projectes industrials. El nostre enfocament se centra a garantir l'eficiència dels processos, la seguretat laboral i el compliment de les normatives ambientals.

  Projectes d'infraestructures públiques

  Col·laborem amb entitats públiques per supervisar la construcció de projectes d'infraestructures com ara hospitals, escoles, instal·lacions esportives i centres comunitaris.

  El nostre objectiu és assegurar que aquests projectes compleixin els requisits i necessitats de la comunitat, garantint alhora la qualitat i la sostenibilitat.

  project monitoring
  project monitoring
  project monitoring
  project monitoring
  project monitoring

  Perquè comptar amb Engind per a les Tramitacions cadastrals?

  construction icon 7 gray

  Experiència

  Engind té anys d'experiència en el camp de l'enginyeria industrial, cosa que vol dir que tenen un coneixement profund i una àmplia gamma d'habilitats en aquest àmbit.

  construction icon 5 gray

  Excel·lència tècnica

  Engind s'esforça per mantenir un alt nivell d'excel·lència tècnica en tots els seus projectes, assegurant-se que s'utilitzin les darreres tecnologies i mètodes per assolir els millors resultats.

  construction icon 1 gray

  Satisfacció del client

  Engind té com a objectiu garantir la satisfacció del client, cosa que significa que treballaran amb tu per entendre les teves necessitats i assegurar-se que els teus projectes es completin a temps i dins del pressupost.

  Amb Engind tindràs accés a…

  Engind és una empresa líder en solucions de MEP BIM, dedicada a proporcionar serveis innovadors i d'alta qualitat en disseny, coordinació i gestió de projectes. El nostre equip d'experts en enginyeria està preparat per abordar els teus desafiaments, garantint la màxima eficiència i un retorn d'inversió inigualable.

  Els nostres enginyers especialitzats en MEP BIM treballen amb la tecnologia més avançada per dissenyar sistemes eficients i sostenibles, optimitzant l'ús de recursos i reduint costos.

  Engind s'encarrega de la coordinació entre els diferents equips i disciplines, assegurant una comunicació fluida i la resolució de conflictes abans de la construcció.

  El nostre enfocament a BIM ens permet monitoritzar i controlar cada aspecte del teu projecte, des de l'etapa de disseny fins a la finalització, reduint els riscos i garantint el lliurament a temps i dins del pressupost.