Energies renovables

Engind s'especialitza en una àmplia gamma de serveis dins del sector d'obres. Des de l'avaluació de costos i disseny conceptual amb BIM, fins a l'execució i legalització d'obres, la nostra oferta inclou la gestió de projectes menors, demolició i canvis d'ús. Proporcionem estudis de costos, seguiment i direcció facultativa, certificats finals i assistència a l'habitabilitat.

Enginyeria per a l'automoció

Projecte bàsic planta fotovoltaica

Engind s'especialitza en el desenvolupament de Projectes Bàsics per a Plantes Fotovoltaiques, oferint un enfocament integral i meticulós per assegurar-ne l'eficàcia i la viabilitat instal·lacions energètiques.

Enginyeria per a Logística

Projecte executiu planta fotovoltaica

Realitzem estudis exhaustius de cost d'obra, proporcionant valoracions detallades i optimitzades que asseguren la viabilitat econòmica i la eficiència financera de la planta fotovoltaica.

Enginyeria per a Packaging

Direcció facultativa planta fotovoltaica

Engind ofereix serveis de Direcció Facultativa per a Plantes Fotovoltaiques. Ens encarreguem de supervisar i coordinar cada etapa del projecte, des de la planificació fins a l'execució, garantint-ne la correcta implementació.

Què inclouen els serveis de obres de Engind?

 

Els serveis d'obres de Engind comprenen des de l'inici fins a la finalització de la construcció, assegurant projectes d'alta qualitat i sostenibilitat. Alguns exemples dels nostres serveis en aquest sector inclouen:

   • Estudi de cost d´obra: Avaluem detalladament els costos per optimitzar el pressupost del projecte.
   • Disseny conceptual i bàsic amb BIM: Utilitzem la tecnologia BIM per planificar i visualitzar el projecte amb precisió des de les fases inicials.
   • Projecte executiu i administratiu amb BIM: Desenvolupem documentació completa i gestionem tràmits necessaris per a l'execució.
   • Direcció facultativa: Supervisem el procés de construcció assegurant que s'adhereixi als plans i estàndards establerts.
   • Certificació final d'obra: Verifiquem i certifiquem que la construcció compleix totes les especificacions i normatives.