Diseño Instalaciones /MEP

El servicio de «Diseño Instalaciones / MEP» de Engind se destaca por su enfoque especializado en la planificación y diseño de sistemas mecánicos, eléctricos y de fontanería para proyectos de construcción. Este servicio aborda aspectos fundamentales como la climatización, iluminación, suministro de agua y evacuación de aguas residuales, entre otros.

Enginyeria per a l'automoció

Proyecto básico instalaciones

Engind se especializa en la elaboración de Proyectos Básicos de Instalaciones, ofreciendo un enfoque meticuloso y completo para asegurar la funcionalidad y eficiencia de los sistemas en proyectos constructivos.»

Enginyeria per a Logística

Proyecto ejecutivo instalaciones

El servicio de Proyecto Ejecutivo de Instalaciones de Engind se destaca por su enfoque integral y meticuloso en la planificación y diseño detallado de sistemas mecánicos, eléctricos y de fontanería para proyectos constructivos.

Enginyeria per a Packaging

Dirección facultativa instalaciones

El servicio de Dirección Facultativa de Instalaciones de Engind se caracteriza por su compromiso con la supervisión integral y la gestión eficiente de los sistemas mecánicos, eléctricos y de fontanería en proyectos constructivos.

Què inclouen els serveis de obras de Engind?

 

Els serveis d'obres de Engind comprenen des de l'inici fins a la finalització de la construcció, assegurant projectes d'alta qualitat i sostenibilitat. Alguns exemples dels nostres serveis en aquest sector inclouen:

   • Estudi de cost d´obra: Avaluem detalladament els costos per optimitzar el pressupost del projecte.
   • Disseny conceptual i bàsic amb BIM: Utilitzem la tecnologia BIM per planificar i visualitzar el projecte amb precisió des de les fases inicials.
   • Projecte executiu i administratiu amb BIM: Desenvolupem documentació completa i gestionem tràmits necessaris per a l'execució.
   • Direcció facultativa: Supervisem el procés de construcció assegurant que s'adhereixi als plans i estàndards establerts.
   • Certificació final d'obra: Verifiquem i certifiquem que la construcció compleix totes les especificacions i normatives.