Telèfon

+34 938 923 802

> Serveis d'Enginyeria Industrial

Due Dilligence

Oferim l'avaluació exhaustiva de la informació tècnica i legal d'un projecte per determinar-ne la viabilitat, el compliment normatiu i la seguretat. Aquest procés és crucial per assegurar que els projectes es facin de manera efectiva i sense riscos per a les persones i el medi ambient.

Passos del procés

En general, el nostre procés de due diligence se centra en la avaluació del projecte en detall, utilitzant la nostra experiència per oferir recomanacions de millora i ajustaments necessaris.

Fase inicial

Durant la fase inicial de due diligence, recopilem tota la informació rellevant sobre el projecte, incloent-hi la documentació tècnica i legal. En aquesta fase, Engind avalua la viabilitat tècnica del projecte, així com el compliment normatiu i les possibles implicacions ambientals.

Fase segona

A la segona etapa, ens enfoquem en revisar els processos i operacions, això implica una avaluació més detallada del projecte, incloent-hi la inspecció del lloc i la revisió dels plans de construcció i els requisits tècnics. En aquesta fase, avaluem els riscos i els desafiaments tècnics associats amb el projecte, i oferim recomanacions per a millores i ajustaments necessaris.

Fase de tancament

Finalment, a l'etapa de tancament, proporcionem un informe detallat que resumeix els nostres troballes i recomanacions. Aquest informe és fonamental per prendre decisions informades i estratègiques sobre el projecte, i per garantir que se'n minimitzin els riscos i se'n maximitzi l'eficàcia.

Per què comptar amb Engind per a la tramitació de llicències dactivitat?

construction icon 7 gray

Experiència

Engind té anys d'experiència en el camp de l'enginyeria industrial, cosa que vol dir que tenen un coneixement profund i una àmplia gamma d'habilitats en aquest àmbit.

construction icon 5 gray

Excel·lència tècnica

Engind s'esforça per mantenir un alt nivell d'excel·lència tècnica en tots els seus projectes, assegurant-se que s'utilitzin les darreres tecnologies i mètodes per assolir els millors resultats.

construction icon 1 gray

Satisfacció del client

Engind té com a objectiu garantir la satisfacció del client, cosa que significa que treballaran amb tu per entendre les teves necessitats i assegurar-se que els teus projectes es completin a temps i dins del pressupost.

Altres serveis de Engind relacionats amb Enginyeria

Projectes d'enginyeria

Amb un equip d'enginyers de primera i una llarga trajectòria al sector, som capaços de dur a terme els teus projectes amb qualitat, rapidesa i eficiència en costos.

Projectes d'instal·lacions

Descobreix el poder de planificació i gestió d'Engind i la nostra experiència en MEP (Mecànica, Electricitat i Plomeria)  i BIM (Building Information Modeling).

Tramitació de Llicències

Ens encarreguem de gestionar i obtenir tots els permisos i autoritzacions necessàries per dur a terme una activitat específica en un immoble o local.