BERNADET – Nau Logística a Castellolí

Consultoria, Due dilligence, Gestió i supervisió d'obres, Logística, Projecte d'instal·lacions, Recepció i entrega d'edificis, Serveis d'enginyeria, Tramitació de llicències d'activitat

Engind està realitzant un projecte d'enginyeria d'una nau logística amb 4.894,88 m2 i dues plantes, ubicat al polígon industrial de Can Parera, a la comarca de l'Anoia, per a Transports Bernadet, empresa dedicada al transport de mercaderies

Engind ha estat l'empresa encarregada de dur a terme el projecte d'instal·lacions, tramitació de llicències, gestió i supervisió d'obres, consultoria, recepció de lliurament d'edificis i due diligence. Això vol dir que Engind és responsable de dissenyar i planificar la instal·lació de les diferents infraestructures i serveis necessaris a la nau, de tramitar les llicències necessàries per dur a terme la construcció, de supervisar la construcció i assegurar-se que es compleixen els estàndards de qualitat, de proporcionar assessorament tècnic en tot moment, de rebre i lliurar ledifici una vegada finalitzat, i de dur a terme una avaluació exhaustiva de ledifici una vegada finalitzat.

Es tracta d´un projecte important que involucra múltiples aspectes de l´enginyeria i la construcció

Per això és fonamental comptar amb una empresa com Engind que tingui experiència i coneixements especialitzats en aquestes àrees.

Efectivament, Engind està tenint una responsabilitat molt àmplia en el projecte d'enginyeria de la nau logística a Can Parera. A l'encarregar-se de la planificació, disseny i supervisió de totes les etapes del projecte, des de l'obtenció de les llicències necessàries fins al lliurament final de l'edifici, han assegurat que es compleixin els requisits i les normatives necessaris per garantir la seguretat, qualitat i eficiència de la nau.

A més, atès que és una nau logística, és molt important comptar amb una infraestructura ben dissenyada i funcional per garantir la fluïdesa dels processos logístics, optimitzant la distribució de mercaderies i minimitzant temps i costos. Per tant, el treball de Engind està sent fonamental per assegurar que la nau compleixi aquests objectius i pugui ser utilitzada de manera efectiva per al seu propòsit.

En resum, la tasca de Engind en integral i de gran rellevància per dur a terme un projecte d'aquesta envergadura, i permet la construcció d'una nau logística moderna, funcional i eficient al polígon industrial de Can Parera.

UBICACIÓ

PI Can Parera

Castellolí (Anoia)

SUPERFÍCIE DE PARCEL·LA

9.787 m²

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

4.894,88 m²

TEMPS DE CONSTRUCCIÓ

En construcció