Cellografia Gerosa

Consultoria, Gestió i supervisió d'obres, Indústria Paperera, Projecte d'instal·lacions, Recepció i entrega d'edificis, Serveis d'enginyeria, Tramitació de llicències d'activitat

Engind ha dut a terme el projecte d'enginyeria de Cellografia Gerosa, un edifici industrial ubicat al Polígon Industrial de Sant Pere Molanta a Olèrdola (Barcelona). Aquest projecte forma part de la llicència d‟obres i està de conformitat amb la normativa urbanística vigent, la legislació sectorial i els requisits específics de la propietat.

L'edifici, promogut per Cellografía Gerosa, SA, es dedica a la fabricació i venda de materials flexibles, impresos i sense imprimir, principalment compostos per alumini, paper, cartró, film plàstic i altres materials adequats per a l'envasament i l'embalatge.

Amb una superfície total de la parcel·la de 11.808,05 m² construïts i una ocupació en planta de 8.243,98 m², l'edifici està dissenyat per acollir activitats industrials, incloent-hi àrees d'emmagatzematge i oficines.

S'ha realitzat un aixecament topogràfic de la parcel·la que revela una superfície de 21.434,62 m².

UBICACIÓ

Olèrdola

PI Sant Pere Molanta

SUPERFÍCIE DE PARCEL·LA

11.808,05 m²

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

8.243,98 m²

TEMPS DE CONSTRUCCIÓ

18 mesos