Projectes d'enginyeria

Posa els teus projectes d'enginyeria a les millors ments. Amb un equip d'enginyers de primera i una llarga trajectòria al sector, som capaços de dur a terme els teus projectes amb màxima qualitat, rapidesa i eficiència en costos. Ens avalen grans marques com el Corte Inglés, Prologis o Bonbons Cudié.

Fases del Projecte

QUÈ ENS DISTINGUI

9

Solucionem els problemes dels nostres clients i els fem els nostres.

9

Som tots un equip i sempre volem millorar i optimitzar.

9

Som tecnològics tant en la gestió, els processos com en les noves tecnologies aplicades a l'enginyeria construcció.

FASE 1. DISSENY CONCEPTUAL

Recull de tota la documentació necessària per a l'elaboració del projecte. Realització d'una implantació a nivell conceptual sobre la base dels
requeriments normatius urbanístics ia les necessitats funcionals del client.

 

Documentació i serveis relacionats

 1. Full de comanda. Signatura de la documentació
 2. Gestió d'assegurances al promotor
 3. Estudi de viabilitat
 4. Planificació del projecte
 5. Definició d'agents (promotor, projectista, altres)
 6. Technical Due Diligence. Emplaçament, entorn físic, normativa urbanística.
  • Cadastre
  • Estudi Geotècnic
  • Estudi Topogràfic.
  • Núvol de punts (opcional, edificacions existents).
  • Recepció de la informació a subministrar pel client (documentació gràfica, potències, altres.)
  • Estudi Contaminació del terreny (opcional).
  • Estudi inundabilitat (opcional).
  • Legal Due Diligence.
 7. Recull requeriments del client.
  • Requeriments funcionals
  • Requeriments constructius (sistema estructural, acabats, altres).
 8. Documentació gràfica disseny conceptual, descripció edifici.
FASE 2A. DISSENY BÀSIC

Anàlisi i desenvolupament de la implantació inicial amb lobjectiu de redactar un projecte bàsic que permeti la tramitació de la llicència dobres.

 

Documentació i serveis relacionats

 1. Configuració de lequip de projecte.
 2. Disseny inicial, projecte bàsic:
  • Determinar el nivell de detall i definició paramètric del model.
  • Checklist normatiu.
  • Mesuraments generals
  • Pressupost estimatiu (Ratio/m2).
  • Memòria bàsica
  • Documentació gràfica.
  • Estudi de seguretat i salut
 3. Acta d´acceptació parcial del disseny. Signatura de la documentació.
FASE 2B. MODIFICACIÓ DISSENY

Abans d'iniciar la tramitació del projecte bàsic, es presentarà el projecte al client per obtenir-ne l'aprovació final i/o la introducció de canvis al disseny.

 

Documentació i serveis relacionats

 1. Disseny modificat, projecte bàsic:
  • Determinar el nivell de detall i definició paramètric del model.
  • Checklist normatiu.
  • Mesuraments generals
  • Pressupost estimatiu (Ratio/m2).
  • Memòria bàsica
  • Documentació gràfica.
  • Estudi de seguretat i salut
FASE 3A. DISSENY EXECUTIU

Desenvolupament del projecte executiu, projecte de detall, el qual permet la correcta execució de lobra.

 

Documentació i serveis relacionats

Projecte executiu:

 1. Memòria executiva:
  – Geotècnic
  – Càlcul estructures.
  – Càlcul fonamentacions
  – CTE DB SI i RSCIEI. (Protecció contra incendis)
  – CTE DB SUA. (Seguretat Ús i accessibilitat).
  – CTE DB HS. Salubritat
  – CTE DB HR Protecció contra el soroll
  – CTE
 2. Mesuraments
 3. Pressupost
 4. Documentació gràfica
 5. Especificacions tècniques
 6. Planificació d'obra
 7. Sostenibilitat
FASE 3B. PROJECTE INSTAL·LACIONS

Desenvolupament del projecte d'instal·lacions segons els requeriments de la vigent normativa sectorial d'aplicació.

 

Documentació i serveis relacionats

Projecte:

 1. Memòria
  Descripció instal·lacions
  • Càlcul i disseny dinstal·lacions.
  • CTE DB SI i RSCIEI. Protecció contra incendis
  • CTE DB HS. Salubritat
  • CTE DB HE Estalvi energètic.
  • REBT, Reglament electrotècnic de Baixa Tensió
  • RITE, Reglament d'instal·lacions Tèrmiques a edificis
 2. Mesuraments.
 3. Documentació gràfica.
FASE 4. GESTIÓ ECONÒMICA

En base a l'estat de mesuraments es fa el seguiment i l'assessorament per a la licitació del projecte. Selecció de proveïdors i industrials per tal d'optimitzar els costos i els terminis.

 

Documentació i serveis relacionats

 1. Criteris de contractació.
 2. Mesuraments projecte executiu.
 3. Assessorament licitació
  • Assessorament industrial a licitar.
  • Seguiment pressupostos licitants.
  • Comparatiu pressupostos licitants.
  • Assessorament selecció final.
FASE 5. ADREÇA D'OBRA

Direcció, coordinació i seguiment de l'obra des de l'inici fins a la finalització. Visites a peu d'obra per assegurar l'execució segons les especificacions del projecte i el control de costos i terminis.

 

Documentació i serveis relacionats

 1. Configuració de l'equip d'obra:
  • BIM direcció facultativa
  • BIM contractista.
 2. Acta de replanteig
 3. Seguiment de l'obra:
  • Visites d´obra.
  • Actes. Signatura de la documentació.
  • Gestió de replanteig, incidències, canvis.
 4. Implementació de modificacions (control de versions, ampliacions,
  altres).
 5. Coordinació de Seguretat i Salut*
 6. Llibre d'incidències.
 7. Control de costos, certificacions. Signatura de la documentació.
 8. Control de planificació de l'obra.
 9. Control de qualitat de materials i execució.
 10. Final d'obra
  • AsBuilt
  • Certificats de garantia, execució, material.
  • Certificats decennals de responsabilitat.* Estudis opcionals a la contractació
serveis enginyeria
serveis enginyeria
serveis enginyeria
serveis enginyeria
serveis enginyeria

Transforma la teva visió en realitat amb Engind. Confieu en el nostre equip d'enginyers experts per dur a terme els vostres projectes amb la màxima qualitat, rapidesa i eficiència.

Per què contractar Engind per al teu projecte d'enginyeria industrial?

construction icon 7 gray

Experiència

Engind té anys d'experiència en el camp de l'enginyeria industrial, cosa que vol dir que tenen un coneixement profund i una àmplia gamma d'habilitats en aquest àmbit.

construction icon 5 gray

Excel·lència tècnica

Engind s'esforça per mantenir un alt nivell d'excel·lència tècnica en tots els seus projectes, assegurant-se que s'utilitzin les darreres tecnologies i mètodes per assolir els millors resultats.

construction icon 1 gray

Satisfacció del client

Engind té com a objectiu garantir la satisfacció del client, cosa que significa que treballaran amb tu per entendre les teves necessitats i assegurar-se que els teus projectes es completin a temps i dins del pressupost.