Monocrom – Edifici industrial i oficines

Consultoria, Gestió i supervisió d'obres, Oficines, Projecte d'instal·lacions, Serveis d'enginyeria, Tramitació de llicències d'activitat

L'objectiu del projecte de reforma de l'edifici industrial i les oficines de Monocrom, que es dedica a la producció d'aplicacions làser per a medicina, industrial i seguretat, és modernitzar i millorar la funcionalitat de l'edifici existent. Es pretén reformar la façana per fer-la més atractiva i lluminosa, retirar elements interiors per deixar la superfície diàfana i habilitar-la com a magatzem, instal·lar un ascensor nou per complir els requeriments de mobilitat universal i ampliar l'espai de l'entrada de vianants a la planta primera . A més, es retiraran envans de cartró guix existents a la planta segona i se'n configuraran de nous, es crearan zones enjardinades i es renovarà la tanca de l'exterior i es marcaran les places de pàrquing. Tot això per tal de millorar la imatge i funcionalitat de l'edifici, adaptant-ho a les necessitats actuals i futures de Monocrom.

Quins altres aspectes es podrien considerar en un projecte de remodelació d'un edifici industrial i oficines?

A més de les actuacions esmentades en el projecte descrit, hi ha altres aspectes que es podrien considerar en la remodelació d'un edifici industrial i d'oficines, com ara:

  • Millora de l'eficiència energètica: això podria incloure la instal·lació de sistemes d'il·luminació i climatització eficients, la incorporació d'aïllament tèrmic i acústic a parets i sostres, i la implementació de sistemes d'energia renovable, com ara panells solars o turbines eòliques.
  • Renovació de les instal·lacions elèctriques, de fontaneria i de sanejament: és possible que, en un edifici amb una antiguitat de quaranta anys, calgui actualitzar o reemplaçar aquestes instal·lacions per complir els estàndards actuals de seguretat i eficiència.
  • Incorporació de tecnologia intel·ligent: això podria incloure la instal·lació de sistemes d'automatització i control, com a sensors de moviment i temperatura, i la incorporació de tecnologia IoT (Internet de les coses) per millorar la gestió i el manteniment de l'edifici.
  • Disseny d'espais col·laboratius i flexibles: per adaptar-se a les noves formes de treball i fomentar la col·laboració i la creativitat, podria ser útil dissenyar espais oberts i flexibles, que permetin una interacció més gran entre els treballadors.
  • Incorporació d'elements de disseny i decoració: això podria incloure la incorporació d'elements decoratius, com ara plantes, obres d'art o murals, i l'elecció de materials i acabats que reflecteixin la identitat i els valors de l'empresa.

UBICACIÓ

PI Roquetes III

Vilanova i la Geltrú

SUPERFÍCIE DE PARCEL·LA

725,45m2

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

603,86 m2

TEMPS DE CONSTRUCCIÓ

En procés