Telèfon

+34 938 923 802

> Serveis d'Enginyeria Industrial

Tramitació de llicències d'activitat

El servei de Tramitació de Llicències d'Activitat és un component crucial en la implementació de projectes de construcció i enginyeria, ja que s'encarrega de gestionar i obtenir tots els permisos i les autoritzacions necessàries per dur a terme una activitat específica en un immoble o local. Aquest servei és essencial per garantir el compliment de la normativa local i nacional, així com per evitar possibles sancions o problemes legals.

Passos del procés

Alguns aspectes clau del servei de tramitació de llicències d'activitat de Engind inclouen:

Anàlisi de requisits

Engind realitza un estudi preliminar del projecte per identificar totes les llicències, permisos i autoritzacions necessàries per a lactivitat proposada. Això inclou la revisió de regulacions locals, estatals i nacionals, així com la normativa específica aplicable a lactivitat en qüestió.

Elaboració de documentació tècnica

L´empresa s´encarrega de preparar i presentar tota la documentació tècnica requerida per obtenir les llicències d´activitat. Això pot incloure plànols, estudis dimpacte ambiental, informes de seguretat i salut, avaluacions de risc, entre altres.

Coordinació amb organismes públics

Engind manté una comunicació fluida amb les autoritats competents, facilitant la presentació de la documentació i garantint que es compleixin els terminis establerts. A més, l'empresa s'encarrega de gestionar les possibles inspeccions i les visites tècniques que puguin ser necessàries.

Seguiment de tràmits

Engind fa un seguiment constant de l'estat de les sol·licituds de llicències i permisos, assegurant-se que s'avanci en el procés i es compleixin els terminis establerts. En cas de requerir-se informació addicional o modificacions a la documentació, l'empresa s'encarrega de realitzar els ajustaments necessaris.

Obtenció de llicències i permisos

Un cop aprovada la documentació, Engind s'encarrega d'obtenir les llicències i els permisos corresponents, assegurant-se que estiguin degudament formalitzats i registrats.

Assessorament legal i tècnic

Durant tot el procés, Engind ofereix assessorament legal i tècnic al client, resolent dubtes, aclarint consultes i proporcionant informació actualitzada sobre l'estat dels tràmits.

Projectes ambientals

Activitats dins de la Llei 20/2009

Segons on es classifica l'activitat té una tramitació diferent:

 • Annexos I.1 i I.2. Autorització ambiental amb avaluació d'impacte
  ambiental.
 • Annex I.3. Autorització ambiental amb autorització substantiva.
 • Annex II. Llicència ambiental.
 • Annex III. Comunicació
 • Annex IV. Normativa despectacles / Llicència ambiental.
Activitats dins de la Llei 18/2020

Si no es troba a la llei 20/2009:

 • Comunicació dinici amb certificat tècnic.
 • Comunicació d´inici amb certificat tècnic i projecte tècnic.
Altres reglamentacions especifiques
 • Focus d'emissió
 • Aigües residuals
  • Permís d'abocament
 • Residus
  • Alta Productes de Residus
  • Classificació del CERs
 • Sòls contaminants
  • Informe de situació del sòl (IPS)
projectes d'instal·lacions equips de pressió
projectes d'instal·lacions productes químics emmagatzematge
projectes d'instal·lacions elèctrics
projectes d'instal·lacions frigorífiques
projectes d'instal·lacions gasos combustibles

Per què comptar amb Engind per a la tramitació de llicències dactivitat?

construction icon 7 gray

Experiència

Engind té anys d'experiència en el camp de l'enginyeria industrial, cosa que vol dir que tenen un coneixement profund i una àmplia gamma d'habilitats en aquest àmbit.

construction icon 5 gray

Excel·lència tècnica

Engind s'esforça per mantenir un alt nivell d'excel·lència tècnica en tots els seus projectes, assegurant-se que s'utilitzin les darreres tecnologies i mètodes per assolir els millors resultats.

construction icon 1 gray

Satisfacció del client

Engind té com a objectiu garantir la satisfacció del client, cosa que significa que treballaran amb tu per entendre les teves necessitats i assegurar-se que els teus projectes es completin a temps i dins del pressupost.

Altres serveis de Engind relacionats amb Enginyeria

Serveis denginyeria

Gestió i supervisió d'obres

Assegurar que les construccions es realitzin de manera eficient, conforme als estàndards de qualitat i dins dels terminis i pressupostos establerts.

consultoria d'enginyeria

Consultoria

Amb el nostre servei de consultoria d´enginyeria estaràs assessorat des del minut u en tots els aspectes del teu projecte i comptaràs amb un suport premium.

recepció i entrega d'edificis

Recepció i entrega dedificis

Garantir que els projectes de construcció es completin de manera efectiva i es lliurin als nostres clients en condicions òptimes.