Ambientals

El servei «Ambientals» de Engind s'enfoca en l'avaluació, la gestió i el seguiment d'aspectes mediambientals en projectes i activitats industrials, comercials o residencials. Des de la identificació dimpactes ambientals fins a la implementació de mesures correctives i preventives.

Enginyeria per a l'automoció

Llei 20/2009 - Projecte de comunicació prèvia Annex III

Document tècnic per notificar a les autoritats competents sobre linici duna activitat classificada segons la Llei 20/2009.

Enginyeria per a Logística

Llei 20/2009 - Projecte llicència ambiental Annex II

Projecte tècnic per obtenir la llicència ambiental requerida per la Llei 20/2009, classificada a l'Annex II.

Enginyeria per a Packaging

Llei 20/2009 - Projecte autorització ambiental Annex I

Projecte tècnic per obtenir l'autorització ambiental, necessària per a activitats classificades a l'Annex I de la Llei 20/2009.

Serveis denginyeria

Llei 20/2009 - Projecte impacte ambiental

Avaluació i estudi tècnic sobre limpacte ambiental dun projecte dacord amb la Llei 20/2009.

Enginyeria per a la Indústria Alimentària

Llei 20/2009 - Certificat tècnic ambiental

Certificat tècnic que avala el compliment de les normatives ambientals establertes per la Llei 20/2009.

Enginyeria per a la Indústria Tèxtil

Llei 18/2020 - Informe urbanístic per implantació d'activitats

Informe urbanístic per a la implantació d'activitats segons allò estipulat a la Llei 18/2020.

Serveis denginyeria

Llei 20/2009 - Projecte canvi no substancial

Projecte tècnic per fer modificacions no substancials en activitats classificades sota la Llei 20/2009.

Enginyeria per a la Indústria Alimentària

Llei 20/2009 - Projecte canvi substancial

Projecte tècnic per fer modificacions substancials en activitats classificades sota la Llei 20/2009.

Enginyeria per a la Indústria Alimentària

Llei 20/2009 - Projecte de revisió ambiental

Projecte tècnic per a la revisió i l'actualització d'aspectes ambientals d'acord amb la Llei 20/2009.

Serveis denginyeria

Llei 20/2009 - Projecte ampliació Annex III

Projecte tècnic per ampliar activitats classificades segons la Llei 20/2009, Annex III.

Enginyeria per a la Indústria Alimentària

Llei 18/2020 - Projecte amb certificat tècnic

Projecte tècnic que inclou un certificat tècnic d'acord amb els requisits de la Llei 18/2020.

Enginyeria per a la Indústria Alimentària

Llei 18/2020 - Comunicació prèvia - només certificat

Comunicació prèvia que només inclou el certificat tècnic, segons la Llei 18/2020.

Serveis denginyeria

Llei 18/2020 - Projecte ampliació

Projecte tècnic per a l'ampliació d'activitats segons el que estableix la Llei 18/2020.

Enginyeria per a la Indústria Alimentària

Llei 18/2020 - Certificat tècnic

Certificat tècnic que avala el compliment de les normatives establertes per la Llei 18/2020.

Enginyeria per a la Indústria Alimentària

Canvi de titularitat

Gestió del canvi de titularitat dactivitats o instal·lacions.

Serveis denginyeria

Registre sanitari

Tramitació per obtenir el registre sanitari necessari per a activitats relacionades amb la salut.

Enginyeria per a la Indústria Alimentària

Legalització focus emissors atmosfera

Procés de legalització demissors de contaminants atmosfèrics.

Enginyeria per a la Indústria Alimentària

Alta productors de residus

Tramitació per a l'alta com a productor de residus i compliment de normatives ambientals.

Serveis denginyeria

Estudi de qualitat del sol

Avaluació tècnica de la qualitat del sòl i les seues característiques.

Enginyeria per a la Indústria Alimentària

Permís abocament aigües residuals: alta, renovació.

Tramitació per obtenir o renovar el permís d'abocament d'aigües residuals.

Enginyeria per a la Indústria Alimentària

Declaració responsable en matèria salut alimentària

Presentació de declaració responsable per a activitats relacionades amb la salut alimentària.

Serveis denginyeria

Informe preliminar de situació

Informe tècnic preliminar sobre la situació d'una activitat o instal·lació, segons el que requereix la normativa aplicable.

Què inclouen els serveis de ambientals de Engind?

 

Els serveis d'obres de Engind comprenen des de l'inici fins a la finalització de la construcció, assegurant projectes d'alta qualitat i sostenibilitat. Alguns exemples dels nostres serveis en aquest sector inclouen:

   • Estudi de cost d´obra: Avaluem detalladament els costos per optimitzar el pressupost del projecte.
   • Disseny conceptual i bàsic amb BIM: Utilitzem la tecnologia BIM per planificar i visualitzar el projecte amb precisió des de les fases inicials.
   • Projecte executiu i administratiu amb BIM: Desenvolupem documentació completa i gestionem tràmits necessaris per a l'execució.
   • Direcció facultativa: Supervisem el procés de construcció assegurant que s'adhereixi als plans i estàndards establerts.
   • Certificació final d'obra: Verifiquem i certifiquem que la construcció compleix totes les especificacions i normatives.