Què és la Due Diligence?: l'Eina Essencial per a l'Èxit Empresarial

25/10/2023

La Due Diligence, un terme que sona sofisticat i, sovint, és passat per alt al món dels negocis, la seva importància no pot ser subestimada i ens porta a preguntar Què és la Due diligence? i si mai has considerat una inversió empresarial, una fusió o adquisició, o simplement vols prendre decisions estratègiques ben informades, has de saber que la Due Diligence és una pràctica que no pots ignorar.

Amb nosaltres pots conèixer què és la Due Diligence i com pot beneficiar la teva empresa.

Què és la Due Diligence?

El servei de Due Diligence es refereix a un procés de recerca exhaustiva que es fa abans de prendre decisions crítiques en els negocis. El seu objectiu principal és avaluar i comprendre tots els aspectes rellevants d'una empresa o una inversió abans de comprometre's. Això implica un examen minuciós dels estats financers, operacions, contractes, recursos humans, propietat intel·lectual i altres actius i passius, aquest també pot abordar aspectes legals, reguladors i mediambientals.

Què és la Due Diligence 2

Beneficis del Due Diligence

1. Presa de Decisions Informades

Un dels avantatges més evidents és que us proporciona informació precisa i detallada sobre l'objecte del vostre interès. Aquesta informació et permet prendre decisions informades i fonamentades en dades concretes. En lloc de dependre de suposicions o intuïcions, tens fets tangibles a la teva disposició.

2. Avaluació de Riscos

Tota inversió comporta un cert grau de risc, amb aquest servei t'ajudem a identificar i comprendre aquests riscos abans de comprometre't. Això permet prendre mesures per mitigar o gestionar aquests riscos de manera efectiva. En darrera instància, pots evitar inversions costoses que podrien resultar en pèrdues significatives.

3. Negociacions més Efectives

Quan estàs ben informat, tens una posició més forta a les negociacions. Podeu utilitzar la informació obtinguda a través de la Due Diligence per negociar termes més favorables en acords comercials, fusions o adquisicions. Això es pot traduir en estalvis significatius o en una rendibilitat més gran per a la teva empresa.

4. Compliment Legal i Regulatori

En un entorn empresarial cada cop més regulat, és essencial complir amb les lleis i regulacions aplicables. La Due Diligence us ajuda a identificar qualsevol problema legal o regulatori existent o potencial. Això permet abordar aquests problemes abans que es converteixin en una font de conflictes legals o sancions.

5. Protecció de la teva Reputació

La reputació de la teva empresa és un actiu valuós, una mala decisió empresarial pot fer malbé seriosament la teva imatge. La Due Diligence t'ajuda a evitar associacions o inversions que podrien tenir un impacte negatiu a la teva reputació. Això és particularment important en un món on la informació flueix ràpidament a través de les xarxes socials i els mitjans de comunicació.

6. Maximització del Valor

En comprendre completament el valor d'una inversió o d'una empresa, pots prendre mesures per maximitzar aquest valor. Això podria implicar estratègies per millorar l'eficiència operativa, desenvolupar nous productes o serveis, o trobar maneres de capitalitzar els actius existents de manera més efectiva.

Propòsits de la Due Diligence

1. Eina de gestió

S'utilitza com una eina de gestió que permet als administradors aprofundir en la comprensió de la pròpia empresa.

2. Complement en Valoració Empresarial

S'utilitza per complementar la valoració d'una empresa, brindant una visió més completa de la vostra situació.

3. Avaluació d'Inversions

Facilita l'avaluació de la viabilitat d'una inversió i com s'hauria de dur a terme aquesta inversió.

4. Revisió Prèvia a Ofertes Públiques

És essencial com a revisió prèvia a una oferta pública de venda o subscripció, atesa la responsabilitat que recau en les entitats directores en aquestes ofertes.

5. Determinació de Conseqüències en Canvi de Titularitat

Ajuda a determinar les conseqüències que podrien sorgir en cas d'un canvi en la propietat de les accions, participacions o actius de l'empresa, entre d'altres aspectes rellevants.

Seguiment de fases de la Due Dilligence.

Hem vist la importància d'aquest servei, a Engind coneixeràs els experts que et guiaran en totes les fases:

  • Fase Inicial: en aquesta fase, avaluem la viabilitat tècnica del projecte, el compliment normatiu i les possibles implicacions ambientals.
  • Fase segona: en aquest període, analitzem detingudament els riscos i els desafiaments tècnics vinculats al projecte, proporcionant recomanacions per realitzar millores i ajustaments que siguin necessaris. Això comporta una avaluació exhaustiva del projecte que inclou des de la inspecció in situ fins a la revisió meticulosa dels plans de construcció i els requisits tècnics.
  • Fase de tancament: arribant a la fase de conclusió, entreguem un informe exhaustiu que condensa els nostres descobriments i suggeriments. Aquest informe resulta essencial per prendre decisions ben fonamentades i estratègiques en relació amb el projecte, amb l'objectiu de minimitzar riscos i maximitzar-ne l'eficiència.

A Engind estem per brindar-te la millor assessoria del mercat

Altres articles

Tramitació de llicències d'activitat municipal

Tramitació de llicències d'activitat municipal

La tramitació de llicències dactivitat municipal és essencial per a qualsevol negoci que es vulgui establir de manera legal en un municipi. Aquesta llicència garanteix que l'activitat compleixi amb totes les regulacions locals, estatals i nacionals en matèria de...

Noves tecnologies a l'Enginyeria Industrial per al 2024

Noves tecnologies a l'Enginyeria Industrial per al 2024

Les noves tecnologies a l'enginyeria estan marcant el començament d'una revolució a l'enginyeria industrial, impulsada per la Indústria 4.0. Aquesta transformació promet redefinir els processos de producció, disseny i manteniment mitjançant la integració de...