Telèfon

+34 938 923 802

El Govern aprova el Pla BIM a la contractació pública per millorar l'eficiència de la despesa

02/07/2023

27 de juny de 2023

El Govern ha aprovat el Pla BIM (Building Information Modeling) en la contractació pública com a part de la seva estratègia per a millorar l'eficiència de la despesa a Espanya. Aquesta mesura té com a objectiu impulsar l'ús de tecnologies digitals al sector de la construcció i promoure la col·laboració entre els diferents agents involucrats en els projectes.

Què és el Pla BIM?

El Pla BIM és una iniciativa que cerca la digitalització i estandardització dels processos disseny, construcció i manteniment dedificis i infraestructures. Es basa en l'ús de models virtuals tridimensionals que contenen tota la informació rellevant del projecte, des dels plànols i especificacions tècniques fins als costos i els terminis d'execució.

Beneficis del Pla BIM a la contractació pública

Millora en l'eficiència de la despesa

L'ús del Pla BIM en la contractació pública permet una millor planificació i gestió dels projectes, fet que es tradueix en una major eficiència en la despesa dels recursos públics. Gràcies als models virtuals, és possible simular diferents escenaris i optimitzar el disseny i la construcció de les infraestructures, evitant errors i retards que puguin generar costos addicionals.

Major transparència i control

El Pla BIM també promou la transparència i el control en la contractació pública. En comptar amb models virtuals detallats, es facilita la supervisió i la fiscalització dels projectes per part dels organismes competents. A més, es millora la comunicació entre els diferents agents involucrats, cosa que redueix la possibilitat de malentesos i conflictes.

Impuls a la innovació i la qualitat

Un altre benefici del Pla BIM és que fomenta la innovació i la millora de la qualitat als projectes de construcció. En utilitzar tecnologies digitals avançades, s'obren noves possibilitats en termes de disseny, materials i mètodes de construcció. Això permet crear edificis més sostenibles, eficients i confortables per als usuaris.

Implementació del Pla BIM

La implementació del Pla BIM a la contractació pública es durà a terme de manera progressiva. S'espera que en els propers anys es vagin adoptant mesures per fomentar-ne l'ús en tots els projectes de construcció finançats amb fons públics. Això implicarà la formació dels professionals del sector, lactualització dels marcs normatius i la inversió en infraestructures tecnològiques.

Altres articles

Noves tecnologies a l'Enginyeria Industrial per al 2024

Noves tecnologies a l'Enginyeria Industrial per al 2024

Les noves tecnologies a l'enginyeria estan marcant el començament d'una revolució a l'enginyeria industrial, impulsada per la Indústria 4.0. Aquesta transformació promet redefinir els processos de producció, disseny i manteniment mitjançant la integració de...

Estratègies de Manteniment Industrial 2024

Estratègies de Manteniment Industrial 2024

Des de fa uns mesos les estratègies de manteniment industrial s'han tornat crucials per garantir l'eficiència i perllongar la vida útil de les instal·lacions i amb l'evolució tecnològica i la complexitat creixent dels equips, és essencial adoptar enfocaments...

Tramitar la Llicència Ambiental al Penedès

Tramitar la Llicència Ambiental al Penedès

Abans de començar a definir com podem tramitar la llicència ambiental al Penedès, hem de conèixer què és una llicència ambiental, i per això us oferim aquest petit article on us podrem aclarir diversos punts d'interès: Si planeges iniciar una activitat...