El Govern aprova el Pla BIM a la contractació pública per millorar l'eficiència de la despesa

02/07/2023

27 de juny de 2023

El Govern ha aprovat el Pla BIM (Building Information Modeling) en la contractació pública com a part de la seva estratègia per a millorar l'eficiència de la despesa a Espanya. Aquesta mesura té com a objectiu impulsar l'ús de tecnologies digitals al sector de la construcció i promoure la col·laboració entre els diferents agents involucrats en els projectes.

Què és el Pla BIM?

El Pla BIM és una iniciativa que cerca la digitalització i estandardització dels processos disseny, construcció i manteniment dedificis i infraestructures. Es basa en l'ús de models virtuals tridimensionals que contenen tota la informació rellevant del projecte, des dels plànols i especificacions tècniques fins als costos i els terminis d'execució.

Beneficis del Pla BIM a la contractació pública

Millora en l'eficiència de la despesa

L'ús del Pla BIM en la contractació pública permet una millor planificació i gestió dels projectes, fet que es tradueix en una major eficiència en la despesa dels recursos públics. Gràcies als models virtuals, és possible simular diferents escenaris i optimitzar el disseny i la construcció de les infraestructures, evitant errors i retards que puguin generar costos addicionals.

Major transparència i control

El Pla BIM també promou la transparència i el control en la contractació pública. En comptar amb models virtuals detallats, es facilita la supervisió i la fiscalització dels projectes per part dels organismes competents. A més, es millora la comunicació entre els diferents agents involucrats, cosa que redueix la possibilitat de malentesos i conflictes.

Impuls a la innovació i la qualitat

Un altre benefici del Pla BIM és que fomenta la innovació i la millora de la qualitat als projectes de construcció. En utilitzar tecnologies digitals avançades, s'obren noves possibilitats en termes de disseny, materials i mètodes de construcció. Això permet crear edificis més sostenibles, eficients i confortables per als usuaris.

Implementació del Pla BIM

La implementació del Pla BIM a la contractació pública es durà a terme de manera progressiva. S'espera que en els propers anys es vagin adoptant mesures per fomentar-ne l'ús en tots els projectes de construcció finançats amb fons públics. Això implicarà la formació dels professionals del sector, lactualització dels marcs normatius i la inversió en infraestructures tecnològiques.

Altres articles

Arquitectes per a la construcció de naus industrials

Arquitectes per a la construcció de naus industrials

Al món de l'enginyeria i la construcció, la col·laboració multidisciplinària és essencial per dur a terme projectes d'èxit. Quan parlem de la construcció de naus industrials, la presència i la perícia d'arquitectes per a la construcció de...

La importància de l'accessibilitat als locals de lleure

La importància de l'accessibilitat als locals de lleure

Actualment, l'accessibilitat és un tema fonamental a la societat, ja que promou la igualtat d'oportunitats i garanteix que totes les persones, independentment de les seves capacitats, puguin accedir i gaudir dels diferents espais i serveis. Al...