El Govern aprova el Pla BIM a la contractació pública per millorar l'eficiència de la despesa

02/07/2023

27 de juny de 2023

El Govern ha aprovat el Pla BIM (Building Information Modeling) en la contractació pública com a part de la seva estratègia per a millorar l'eficiència de la despesa a Espanya. Aquesta mesura té com a objectiu impulsar l'ús de tecnologies digitals al sector de la construcció i promoure la col·laboració entre els diferents agents involucrats en els projectes.

Què és el Pla BIM?

El Pla BIM és una iniciativa que cerca la digitalització i estandardització dels processos disseny, construcció i manteniment dedificis i infraestructures. Es basa en l'ús de models virtuals tridimensionals que contenen tota la informació rellevant del projecte, des dels plànols i especificacions tècniques fins als costos i els terminis d'execució.

Beneficis del Pla BIM a la contractació pública

Millora en l'eficiència de la despesa

L'ús del Pla BIM en la contractació pública permet una millor planificació i gestió dels projectes, fet que es tradueix en una major eficiència en la despesa dels recursos públics. Gràcies als models virtuals, és possible simular diferents escenaris i optimitzar el disseny i la construcció de les infraestructures, evitant errors i retards que puguin generar costos addicionals.

Major transparència i control

El Pla BIM també promou la transparència i el control en la contractació pública. En comptar amb models virtuals detallats, es facilita la supervisió i la fiscalització dels projectes per part dels organismes competents. A més, es millora la comunicació entre els diferents agents involucrats, cosa que redueix la possibilitat de malentesos i conflictes.

Impuls a la innovació i la qualitat

Un altre benefici del Pla BIM és que fomenta la innovació i la millora de la qualitat als projectes de construcció. En utilitzar tecnologies digitals avançades, s'obren noves possibilitats en termes de disseny, materials i mètodes de construcció. Això permet crear edificis més sostenibles, eficients i confortables per als usuaris.

Implementació del Pla BIM

La implementació del Pla BIM a la contractació pública es durà a terme de manera progressiva. S'espera que en els propers anys es vagin adoptant mesures per fomentar-ne l'ús en tots els projectes de construcció finançats amb fons públics. Això implicarà la formació dels professionals del sector, lactualització dels marcs normatius i la inversió en infraestructures tecnològiques.

Altres articles

Llicència d'activitat Vilafranca del Penedès

Llicència d'activitat Vilafranca del Penedès

Llicència d'activitat a Vilafranca del Penedès i qualsevol població, és un pas crucial per a qualsevol empresa a Vilafranca del Penedès i rodalies. Obtenir la llicència adequada és essencial per complir amb les regulacions locals i desenvolupar el seu negoci de...

Tramitació de llicències d'activitat municipal

Tramitació de llicències d'activitat municipal

La tramitació de llicències dactivitat municipal és essencial per a qualsevol negoci que es vulgui establir de manera legal en un municipi. Aquesta llicència garanteix que l'activitat compleixi amb totes les regulacions locals,...