Eficiencia energética

El servicio de «Eficiencia Energética» ofrecido por Engind es una solución integral diseñada para optimizar el consumo de energía en edificaciones y procesos industriales.

Enginyeria per a l'automoció

Certificado de eficiencia energética

Engind se distingue por su especialización en la emisión de Certificados de Eficiencia Energética, proporcionando un servicio integral y meticuloso para garantizar la precisión y validez de estos documentos fundamentales.

Enginyeria per a Logística

Estudios Documentos Básicos CTE

Engind se destaca en la realización de Estudios Documentos Básicos CTE, brindando un enfoque completo y meticuloso para garantizar la conformidad y efectividad de estos informes fundamentales.

Què inclouen els serveis de obras de Engind?

 

Els serveis d'obres de Engind comprenen des de l'inici fins a la finalització de la construcció, assegurant projectes d'alta qualitat i sostenibilitat. Alguns exemples dels nostres serveis en aquest sector inclouen:

   • Estudi de cost d´obra: Avaluem detalladament els costos per optimitzar el pressupost del projecte.
   • Disseny conceptual i bàsic amb BIM: Utilitzem la tecnologia BIM per planificar i visualitzar el projecte amb precisió des de les fases inicials.
   • Projecte executiu i administratiu amb BIM: Desenvolupem documentació completa i gestionem tràmits necessaris per a l'execució.
   • Direcció facultativa: Supervisem el procés de construcció assegurant que s'adhereixi als plans i estàndards establerts.
   • Certificació final d'obra: Verifiquem i certifiquem que la construcció compleix totes les especificacions i normatives.