> Sectors

Estudis Documents Bàsics CTE

El servei d'Estudis Documents Bàsics CTE de Engind s'enfoca a realitzar una anàlisi exhaustiva i meticulosa dels requisits tècnics i normatius establerts pel Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Aquest procés és essencial per assegurar el compliment de les normatives de construcció a cada fase del projecte, des del disseny inicial fins a la finalització de l'obra.

Serveis al Estudis Documents Bàsics CTE

De què ens encarreguem?

9

Anàlisi de Documents Bàsics CTE:

  • Avaluació de la documentació existent per verificar-ne la conformitat amb els requisits del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).
9

Elaboració d'Informes de Compliment Normatiu

9

Assessorament Tècnic en Compliment Normatiu:

  • Consultoria especialitzada per resoldre dubtes i proporcionar orientació sobre la interpretació i aplicació dels documents bàsics del CTE.
  • Assessorament en la selecció de materials, sistemes constructius i solucions tècniques que compleixin els requisits normatius del CTE.

Estudis Documents Bàsics CTE i Engind. 

El servei d'Estudis Documents Bàsics CTE proporcionat per Engind representa un pilar fonamental en el procés de disseny i construcció d'edificacions, assegurant el compliment de les normatives i estàndards tècnics establerts pel Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). El nostre equip d'arquitectes i enginyers altament qualificats s'encarrega de dur a terme una avaluació exhaustiva dels Documents Bàsics del CTE, analitzant cada aspecte tècnic i normatiu per garantir-ne l'adequació a les exigències legals i de qualitat.

Durant el procés d'estudi, es realitzen anàlisis detallades de cadascun dels Documents Bàsics del CTE (DB-HE, DB-HS, DB-HR, entre d'altres), identificant i avaluant les especificacions tècniques i els requisits d'eficiència energètica, seguretat estructural, protecció contra incendis i accessibilitat. Aquesta revisió minuciosa permet detectar possibles deficiències o àrees de millora en el disseny i construcció de les edificacions, assegurant que es compleixin els estàndards de qualitat i sostenibilitat establerts.

Com a part del servei, s'elaboren informes tècnics detallats que evidencien el compliment normatiu dels documents bàsics del CTE, proporcionant documentació sòlida i recolzada per professionals qualificats. Aquests informes són fonamentals per a l'obtenció de llicències i permisos de construcció, així com per garantir la qualitat i la seguretat de les edificacions en totes les etapes.

A més, Engind ofereix un assessorament tècnic especialitzat en compliment normatiu, brindant suport i orientació als clients en la interpretació i aplicació dels requisits del CTE. Aquest servei inclou recomanacions per a la selecció de materials, sistemes constructius i solucions tècniques que s'ajustin a les normatives vigents, garantint la viabilitat i èxit dels projectes de construcció. Amb un enfocament centrat en la qualitat, la seguretat i la sostenibilitat, Engind es posiciona com un aliat fiable en el desenvolupament de projectes edificatoris que compleixen els més alts estàndards tècnics i normatius.

Enginyeria per a Logística
Enginyeria per a logística
Enginyeria per a Logística
Enginyeria per a logística
Enginyeria per a logística
Enginyeria per a Logística

Per què comptar amb Engind per a la teva Estudis Documents Bàsics CTE?

construction icon 7 gray

Experiència

Engind té anys d'experiència en el camp de l'enginyeria industrial, cosa que vol dir que tenen un coneixement profund i una àmplia gamma d'habilitats en aquest àmbit.

construction icon 5 gray

Excel·lència tècnica

Engind s'esforça per mantenir un alt nivell d'excel·lència tècnica en tots els seus projectes, assegurant-se que s'utilitzin les darreres tecnologies i mètodes per assolir els millors resultats.

construction icon 1 gray

Satisfacció del client

Engind té com a objectiu garantir la satisfacció del client, cosa que significa que treballaran amb tu per entendre les teves necessitats i assegurar-se que els teus projectes es completin a temps i dins del pressupost.