Contra incendis

El servei de Contra Incendis de Engind se centra en l'avaluació, el disseny i la implementació de sistemes i mesures per prevenir i mitigar els riscos d'incendi en edificacions i entorns construïts.

Enginyeria per a l'automoció

Projecte contra incendis Bombers

Disseny i planificació de mesures contra incendis d'acord amb les normatives locals i les especificacions del cos de bombers.

Enginyeria per a Logística

Projecte contra incendis Ajuntament

Elaboració de plans i sistemes de protecció contra incendis per complir les regulacions municipals i garantir la seguretat pública.

Enginyeria per a Packaging

Projecte Modificació No Significativa contra incendis

Adaptació de sistemes contra incendis per a modificacions menors en edificacions sense alterar-ne significativament la seva estructura o funció.

Serveis denginyeria

Projecte Modificació Significativa contra incendis

Disseny i revisió de mesures de protecció contra incendis per a canvis importants en edificacions, garantint la seguretat i la conformitat normativa.

Enginyeria per a la Indústria Alimentària

Projecte contra incendis periòdica RIPCI

Elaboració de projectes de seguretat contra incendis d'acord amb el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI) per a inspeccions periòdiques.

Enginyeria per a la Indústria Tèxtil

Projecte contra incendis periòdica RSCIEI

Desenvolupament de plans de seguretat contra incendis dacord amb el Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials (RSCIEI) per a inspeccions regulars.

Serveis denginyeria

Seguiment mesures contra incendis

Supervisió contínua i avaluació del funcionament i manteniment de les mesures contra incendis implementades per garantir-ne l'eficàcia i el compliment normatiu.

Enginyeria per a la Indústria Alimentària

Projecte excepcionalitat mesures contra incendis (Prestacional)

Disseny de solucions alternatives i excepcionals en casos on les mesures estàndard de protecció contra incendis no són aplicables, complint els requisits prestacionals de seguretat.

Què inclouen els serveis de obres de Engind?

 

Els serveis d'obres de Engind comprenen des de l'inici fins a la finalització de la construcció, assegurant projectes d'alta qualitat i sostenibilitat. Alguns exemples dels nostres serveis en aquest sector inclouen:

   • Estudi de cost d´obra: Avaluem detalladament els costos per optimitzar el pressupost del projecte.
   • Disseny conceptual i bàsic amb BIM: Utilitzem la tecnologia BIM per planificar i visualitzar el projecte amb precisió des de les fases inicials.
   • Projecte executiu i administratiu amb BIM: Desenvolupem documentació completa i gestionem tràmits necessaris per a l'execució.
   • Direcció facultativa: Supervisem el procés de construcció assegurant que s'adhereixi als plans i estàndards establerts.
   • Certificació final d'obra: Verifiquem i certifiquem que la construcció compleix totes les especificacions i normatives.