> Sectors

Projecte contra incendis periòdica RSCIEI

El servei de Projecte contra incendis periòdica RSCIEI de Engind s'enfoca a realitzar avaluacions exhaustives i regulars dels sistemes de protecció contra incendis, seguint les normatives establertes pel Reglament de Seguretat contra Incendis als Establiments Industrials.

Serveis al Projecte contra incendis periòdica RSCIEI

De què ens encarreguem?

9

Inspecció i Avaluació:

  • Verificació de l‟estat dels sistemes de detecció d‟incendis.
  • Avaluació del funcionament dels sistemes dextinció dincendis.
  • Inspecció de les rutes dʻevacuació i sortides dʻemergència.
9

Informe i Recomanacions

9

Seguiment i Manteniment:

  • Seguiment periòdic de l'estat dels sistemes de protecció contra incendis.
  • Programació de revisions regulars per garantir el manteniment adequat dels equips.
  • Supervisió de lexecució de les mesures correctives recomanades.

Projecte contra incendis periòdica RSCIEI i Engind. 

El servei de «Projecte contra incendis periòdica RSCIEI» de Engind se centra en la realització d'avaluacions periòdiques dels sistemes de protecció contra incendis en compliment del Reglament de Seguretat contra Incendis als Establiments Industrials (RSCIEI). Aquest procés involucra un equip multidisciplinari de arquitectes i enginyers altament capacitats i especialitzats en seguretat contra incendis.

En primer lloc, es duu a terme una inspecció exhaustiva de totes les instal·lacions i sistemes relacionats amb la protecció contra incendis, incloent-hi sistemes de detecció, alarmes, extinció i rutes d'evacuació. S'hi identifiquen possibles deficiències o àrees de millora que puguin comprometre la seguretat de l'establiment en cas d'un incident.

A continuació, s'elabora un informe detallat que destaca les observacions i les recomanacions derivades de la inspecció. Aquestes recomanacions poden incloure l‟actualització d‟equips obsolets, la instal·lació de nous sistemes de protecció contra incendis o l‟optimització de les rutes d‟evacuació, entre altres aspectes.

Finalment, l'equip de Engind ofereix assessorament i suport continu per a la implementació de les mesures correctives necessàries, assegurant el compliment ple i efectiu de l'RSCIEI. Aquest servei integral garanteix que els establiments industrials estiguin preparats per fer front a situacions d'emergència i protegir la seguretat dels ocupants i els actius.

Enginyeria per a Logística
Enginyeria per a logística
Enginyeria per a Logística
Enginyeria per a logística
Enginyeria per a logística
Enginyeria per a Logística

Per què comptar amb Engind per a la teva Projecte contra incendis periòdica RSCIEI?

construction icon 7 gray

Experiència

Engind té anys d'experiència en el camp de l'enginyeria industrial, cosa que vol dir que tenen un coneixement profund i una àmplia gamma d'habilitats en aquest àmbit.

construction icon 5 gray

Excel·lència tècnica

Engind s'esforça per mantenir un alt nivell d'excel·lència tècnica en tots els seus projectes, assegurant-se que s'utilitzin les darreres tecnologies i mètodes per assolir els millors resultats.

construction icon 1 gray

Satisfacció del client

Engind té com a objectiu garantir la satisfacció del client, cosa que significa que treballaran amb tu per entendre les teves necessitats i assegurar-se que els teus projectes es completin a temps i dins del pressupost.