Obres

Engind s'especialitza en una àmplia gamma de serveis dins del sector d'obres. Des de l'avaluació de costos i disseny conceptual amb BIM, fins a l'execució i la legalització d'obres, la nostra oferta inclou la gestió de projectes obres majors i menors, demolició i canvis dús. Proporcionem estudis de costos, seguiment i direcció facultativa, certificats finals i assistència a l'habitabilitat.

Enginyeria per a l'automoció

Estudi cost obra

Proporciona valoracions detallades i optimitzades per garantir la viabilitat econòmica i la eficiència financera de projectes constructius.

Enginyeria per a Logística

Disseny conceptual d'obres/BIM

Fusionem creativitat i precisió tècnica per visualitzar projectes arquitectònics innovadors i eficients des de la seva gènesi.

Enginyeria per a Packaging

Projecte bàsic obres/BIM

Estableix sòlides bases tècniques i normatives per garantir l'èxit i la viabilitat de la construcció.

Serveis denginyeria

Projecte executiu administratiu obres/BIM

Integra la gestió documental i tècniques BIM per a l'eficient execució i aprovació de projectes.

Enginyeria per a la Indústria Alimentària

Projecte executiu obres/BIM

Combinació de metodologies BIM avançades per a planificació precisa i gestió eficaç des del disseny fins a la construcció.

Enginyeria per a la Indústria Tèxtil

Projecte enderroc

Engind s'especialitza en projectes d'enderroc, assegurant una demolició controlada i segura, amb plans meticulosos que compleixen la normativa vigent.

Serveis denginyeria

Projecte legalització obres

Engind facilita el projecte de legalització d'obres, assegurant el compliment normatiu i la regularització de construccions per al seu reconeixement oficial.

Enginyeria per a la Indústria Alimentària

Projecte Obres menors

Engind gestiona projectes d'obres menors, brindant solucions ràpides i eficients per a millores i reformes, assegurant qualitat i conformitat regulatòria.

Enginyeria per a la Indústria Tèxtil

Comunicació prèvia obres

Engind simplifica la comunicació prèvia d'obres, agilitzant l'inici de projectes amb tràmits clars i eficients, garantint rapidesa en l'execució i la conformitat legal.

Serveis denginyeria

Mesuraments

Engind realitza mesures precises per a projectes, utilitzant tecnologia avançada per garantir exactitud en la planificació i execució, assegurant resultats òptims i conformitat amb especificacions.

Enginyeria per a la Indústria Alimentària

Direcció facultativa

Engind ofereix direcció facultativa per supervisar i coordinar la correcta execució dobres, assegurant el compliment de qualitat, temps i pressupost establerts.

Enginyeria per a la Indústria Tèxtil

Certificat final d'obra

Engind emet el certificat final d'obra, confirmant que la construcció s'ha completat d'acord amb els plànols i especificacions aprovats, assegurant-ne la legalitat i qualitat.

Serveis denginyeria

Certificat coordenades UTM

Engind proporciona certificats de coordenades UTM, vital per identificar amb precisió la ubicació geogràfica de projectes, assegurant precisió en plànols i documentació legal.

Enginyeria per a la Indústria Alimentària

Asbuilt BIM

Engind elabora documentació Asbuilt BIM, actualitzant models de construcció per reflectir canvis durant l'obra, garantint precisió entre el projecte executat i el pla original.

Enginyeria per a la Indústria Tèxtil

Certificat obra nova

Engind facilita el certificat d'obra nova, essencial per acreditar la finalització i conformitat de noves construccions amb els estàndards i regulacions aplicables.

Serveis denginyeria

Cèdula habitabilitat

Engind tramita la cèdula d'habitabilitat, certificant que un habitatge compleix les condicions mínimes d'habitabilitat i ús, essencial per a l'ocupació legal de la propietat.

Enginyeria per a la Indústria Alimentària

Núvol de punts / BIM

Engind integra núvols de punts i BIM per capturar la realitat física de projectes i traslladar-la a models digitals precisos, optimitzant el disseny i lexecució obres.

Enginyeria per a la Indústria Tèxtil

Projecte per provisionalitat d'obres

Engind desenvolupa projectes per provisionalitat d'obres, facilitant solucions temporals o d'emergència, assegurant compliment i eficàcia en l'execució.

Serveis denginyeria

Projecte canvi dús

Engind gestiona projectes de canvi d'ús, assegurant ladaptació despais a noves funcionalitats amb eficiència, complint rigorosament amb la normativa urbanística aplicable.

Què inclouen els serveis de obres de Engind?

 

Els serveis d'obres de Engind comprenen des de l'inici fins a la finalització de la construcció, assegurant projectes d'alta qualitat i sostenibilitat. Alguns exemples dels nostres serveis en aquest sector inclouen:

   • Estudi de cost d´obra: Avaluem detalladament els costos per optimitzar el pressupost del projecte.
   • Disseny conceptual i bàsic amb BIM: Utilitzem la tecnologia BIM per planificar i visualitzar el projecte amb precisió des de les fases inicials.
   • Projecte executiu i administratiu amb BIM: Desenvolupem documentació completa i gestionem tràmits necessaris per a l'execució.
   • Direcció facultativa: Supervisem el procés de construcció assegurant que s'adhereixi als plans i estàndards establerts.
   • Certificació final d'obra: Verifiquem i certifiquem que la construcció compleix totes les especificacions i normatives.