> Sectors

Projecte per provisionalitat d'obres

El servei de Projecte per provisionalitat d'obres de Engind se centra en la planificació i el disseny d'estructures temporals per a projectes de construcció, assegurant la funcionalitat i la seguretat durant l'execució de les obres.

Serveis al Projecte per provisionalitat d'obres

De què ens encarreguem?

9

Disseny d'Estructures Temporals:

  • Planificació i disseny de bastides i encofrats.
  • Disseny de plataformes de treball i passarel·les.
  • Implementació de sistemes de protecció col·lectiva contra caigudes.
9

Gestió de Recursos i Logística:

  • Planificació del subministrament de materials i equips necessaris per a les estructures temporals.
  • Coordinació de la logística de muntatge i desmuntatge de les estructures.
9

Seguretat i Salut Laboral

Projecte per provisionalitat d'obres i Engind. 

El servei de «Projecte per provisionalitat d'obres» de Engind constitueix un pilar fonamental en la planificació i execució de projectes de construcció, garantint la seguretat i l'eficiència durant totes les etapes del procés. Liderat per un equip multidisciplinari que inclou tant arquitectes com enginyers especialitzats, aquest servei s'enfoca en la creació d'estructures temporals que faciliten el desenvolupament de les obres principals. La participació d'arquitectes i enginyers assegura una perspectiva integral en el disseny i l'execució de les solucions provisionals, considerant tant aspectes estètics com funcionals i estructurals.

Una de les funcions clau d'aquest servei és el disseny i la planificació d'estructures temporals, com ara bastides, encofrats i plataformes de treball. Engind s'encarrega de desenvolupar solucions adaptades a les necessitats específiques de cada projecte, assegurant la seguretat dels treballadors i l'eficiència en l'execució de les tasques. A més, l'equip de Engind realitza una avaluació exhaustiva de riscos laborals associats a aquestes estructures temporals, elaborant plans de seguretat i salut personalitzats per mitigar qualsevol perill potencial.

Un altre aspecte important del servei de Projecte per provisionalitat d'obres és la gestió de recursos i logística. L'equip de Engind coordina eficientment el subministrament de materials i equips necessaris per a la instal·lació i manteniment de les estructures temporals, optimitzant els recursos disponibles i complint els terminis establerts. Així mateix, s'encarreguen de supervisar el muntatge i el desmuntatge d'aquestes estructures, assegurant un procés fluid i segur.

Mitjançant un enfocament orientat a la seguretat, eficiència i qualitat, Engind es compromet a proporcionar solucions de «Projecte per provisionalitat d'obres» que donen suport a l'èxit i la integritat de cada projecte de construcció. L'experiència i el professionalisme de l'equip garanteixen la implementació de solucions temporals que compleixen els estàndards més exigents i contribueixen a l'avenç efectiu de les obres principals.

Enginyeria per a Logística
Enginyeria per a logística
Enginyeria per a Logística
Enginyeria per a logística
Enginyeria per a logística
Enginyeria per a Logística

Assegura la seguretat i eficiència a les teves obres amb Engind.

Contacta'ns avui mateix per obtenir el teu Projecte per Provisionalitat d'Obres i garanteix l'èxit del teu projecte des del començament!

Per què comptar amb Engind per a la teva Projecte per provisionalitat d'obres?

construction icon 7 gray

Experiència

Engind té anys d'experiència en el camp de l'enginyeria industrial, cosa que vol dir que tenen un coneixement profund i una àmplia gamma d'habilitats en aquest àmbit.

construction icon 5 gray

Excel·lència tècnica

Engind s'esforça per mantenir un alt nivell d'excel·lència tècnica en tots els seus projectes, assegurant-se que s'utilitzin les darreres tecnologies i mètodes per assolir els millors resultats.

construction icon 1 gray

Satisfacció del client

Engind té com a objectiu garantir la satisfacció del client, cosa que significa que treballaran amb tu per entendre les teves necessitats i assegurar-se que els teus projectes es completin a temps i dins del pressupost.