> Sectors

Certificat deficiència energètica

El servei de certificat d'eficiència energètica de Engind es caracteritza per proporcionar una avaluació exhaustiva i precisa del rendiment energètic d'edificacions i habitatges. Aquest procés és essencial per determinar i classificar l‟eficiència energètica d‟un immoble, brindant informació crucial per a la presa de decisions relacionades amb la millora de l‟eficiència i la reducció del consum d‟energia.

Serveis al Certificat d'Eficiència Energètica

De què ens encarreguem?

9

Avaluació Energètica d'Edificacions:

  • Inspecció de les característiques energètiques de ledifici.
  • Anàlisi del comportament tèrmic i lluminós de la construcció.
9

Certificació Energètica d'Habitatges:

  • Emissió de certificats energètics d'acord amb la normativa vigent.
  • Classificació energètica de limmoble segons lescala deficiència.
9

Seguiment i Auditoria Energètica:

  • Monitorització del consum energètic al llarg del temps.
  • Auditories periòdiques per verificar el compliment dels objectius deficiència.

Certificat d'Eficiència Energètica i Engind. 

El servei de Certificat d'Eficiència Energètica que ofereix Engind representa una eina fonamental en l'avaluació del consum energètic d'edificacions i habitatges. El nostre equip d'arquitectes i enginyers especialitzats en energia treballa meticulosament per fer una avaluació exhaustiva del rendiment energètic de cada immoble, considerant aspectes com l'aïllament tèrmic, la il·luminació, els sistemes de climatització i l'eficiència dels electrodomèstics.

Durant el procés d'obtenció del certificat, realitzem inspeccions detallades per recopilar dades precises sobre el consum d'energia i les característiques tècniques de l'edifici. Aquestes dades són després analitzades i processades per determinar la qualificació energètica de limmoble, que sexpressa en una escala de lletres de la A a la G, on la A representa la màxima eficiència i la G la mínima.

A més de proporcionar el certificat en si, el nostre servei inclou recomanacions específiques per millorar l'eficiència energètica de l'immoble, el que pot ajudar els propietaris a reduir els seus costos denergia ia millorar el confort de les seves llars o instal lacions. Aquesta assessoria personalitzada pot abastar des de petites modificacions fins a projectes de rehabilitació més complets, sempre amb l'objectiu d'optimitzar el consum d'energia i reduir la petjada ambiental.

Enginyeria per a Logística
Enginyeria per a logística
Enginyeria per a Logística
Enginyeria per a logística
Enginyeria per a logística
Enginyeria per a Logística

Feu clic aquí per obtenir assessorament professional i eficient en tots els aspectes relacionats amb l'eficiència energètica del vostre immoble!

Per què comptar amb Engind per a la teva Certificat d'Eficiència Energètica?

construction icon 7 gray

Experiència

Engind té anys d'experiència en el camp de l'enginyeria industrial, cosa que vol dir que tenen un coneixement profund i una àmplia gamma d'habilitats en aquest àmbit.

construction icon 5 gray

Excel·lència tècnica

Engind s'esforça per mantenir un alt nivell d'excel·lència tècnica en tots els seus projectes, assegurant-se que s'utilitzin les darreres tecnologies i mètodes per assolir els millors resultats.

construction icon 1 gray

Satisfacció del client

Engind té com a objectiu garantir la satisfacció del client, cosa que significa que treballaran amb tu per entendre les teves necessitats i assegurar-se que els teus projectes es completin a temps i dins del pressupost.