Contra incendios

El servicio de «Contra Incendios» de Engind se centra en la evaluación, diseño y implementación de sistemas y medidas para prevenir y mitigar los riesgos de incendio en edificaciones y entornos construidos.

Enginyeria per a l'automoció

Proyecto contra incendios Bomberos

Diseño y planificación de medidas contra incendios conforme a las normativas locales y las especificaciones del cuerpo de bomberos.

Enginyeria per a Logística

Proyecto contra incendios Ayuntamiento

Elaboración de planes y sistemas de protección contra incendios para cumplir con las regulaciones municipales y garantizar la seguridad pública.

Enginyeria per a Packaging

Proyecto Modificación No Significativa contra incendios

Adaptación de sistemas contra incendios para modificaciones menores en edificaciones sin alterar significativamente su estructura o función.

Serveis denginyeria

Proyecto Modificación Significativa contra incendios

Diseño y revisión de medidas de protección contra incendios para cambios importantes en edificaciones, garantizando la seguridad y la conformidad normativa.

Enginyeria per a la Indústria Alimentària

Proyecto contra incendios periódica RIPCI

Elaboración de proyectos de seguridad contra incendios conforme al Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) para inspecciones periódicas.

Enginyeria per a la Indústria Tèxtil

Proyecto contra incendios periódica RSCIEI

Desarrollo de planes de seguridad contra incendios de acuerdo con el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIEI) para inspecciones regulares.

Serveis denginyeria

Seguimiento medidas contra incendios

Supervisión continua y evaluación del funcionamiento y mantenimiento de las medidas contra incendios implementadas para garantizar su eficacia y cumplimiento normativo.

Enginyeria per a la Indústria Alimentària

Proyecto excepcionalidad medidas contra incendios (Prestacional)

Diseño de soluciones alternativas y excepcionales en casos donde las medidas estándar de protección contra incendios no son aplicables, cumpliendo con los requisitos prestacionales de seguridad.

Què inclouen els serveis de obras de Engind?

 

Els serveis d'obres de Engind comprenen des de l'inici fins a la finalització de la construcció, assegurant projectes d'alta qualitat i sostenibilitat. Alguns exemples dels nostres serveis en aquest sector inclouen:

   • Estudi de cost d´obra: Avaluem detalladament els costos per optimitzar el pressupost del projecte.
   • Disseny conceptual i bàsic amb BIM: Utilitzem la tecnologia BIM per planificar i visualitzar el projecte amb precisió des de les fases inicials.
   • Projecte executiu i administratiu amb BIM: Desenvolupem documentació completa i gestionem tràmits necessaris per a l'execució.
   • Direcció facultativa: Supervisem el procés de construcció assegurant que s'adhereixi als plans i estàndards establerts.
   • Certificació final d'obra: Verifiquem i certifiquem que la construcció compleix totes les especificacions i normatives.