ITSA – Projecte de nau industrial

Automoció, Serveis d'enginyeria, Tramitació de llicències d'activitat

És un projecte industrial relacionat amb el sector del plàstic. La nau industrial s'ubicarà en una parcel·la de 32.350 m2 i constarà d'una superfície construïda de 14.750 m2 a la primera fase.

A més, es preveu una segona fase del projecte que ampliarà la superfície construïda fins a assolir els 21.880 m2. Aquesta segona fase es podria incloure en un complex industrial més gran i complet.

Per dur a terme el projecte de construcció de la nau industrial dús productiu del sector del plàstic, cal seguir una sèrie de passos que garanteixin la qualitat, leficiència i la seguretat de la construcció. A continuació, es detallen alguns dels passos següents:

  1. Estudi previ del terreny: Abans d'iniciar la construcció, cal fer un estudi geotècnic i topogràfic del terreny per conèixer-ne les característiques, com la capacitat de càrrega del sòl, la presència d'aigua, entre d'altres aspectes.
  2. Disseny del projecte: En aquest pas cal definir la distribució dels espais i els requeriments tècnics i legals per a la construcció de la nau i de ledifici administratiu annex. A més, cal tenir en compte la previsió de la segona fase per assegurar que la construcció de la primera fase sigui compatible amb la futura ampliació.
  3. Obtenció de permisos i llicències: Cal obtenir els permisos i les llicències necessàries per a la construcció de la nau i de l'edifici administratiu, complint les normatives i els requeriments legals i tècnics.
  4. Selecció de materials i sistemes constructius: És important seleccionar els materials i sistemes constructius més adequats per a la nau i l'edifici administratiu, tenint en compte aspectes com la durabilitat, la resistència a la corrosió i la facilitat de manteniment.
  5. Execució de l'obra: Un cop es tinguin els permisos i els materials, es procedeix a l'execució de l'obra, complint els terminis establerts al projecte.
  6. Supervisió i control de qualitat: Durant tot el procés de construcció, cal dur a terme una supervisió i un control de qualitat per assegurar que es compleixin els requeriments tècnics i legals establerts.
  7. Lliurament i posada en marxa: Un cop finalitzada la construcció, es procedeix al lliurament de la nau i de l'edifici administratiu, ia la posada en marxa.

En resum, la construcció d'una nau industrial i un edifici administratiu annex requereix una planificació i execució acurada, seguint els passos necessaris per assegurar la qualitat, l'eficiència i la seguretat de la construcció.

UBICACIÓ

Les Planes Baixes

La Bisbal del Penedès

SUPERFÍCIE DE PARCEL·LA

32.350 m2

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

21.880 m2

TEMPS DE CONSTRUCCIÓ

18 MESOS