> Serveis de Assessorament

Informes viabilidad urbanística

El servicio de «Informes viabilidad urbanística» ofrecido por Engind se centra en proporcionar a los clientes una evaluación exhaustiva y precisa de la viabilidad de los proyectos en términos de cumplimiento normativo y planificación urbana.

Tipus de Informes viabilidad urbanística

Que ens encarreguem

9

Análisis Normativo

9

Estudio de Restricciones:

  • Identificación de restricciones legales y ambientales.
  • Evaluación de limitaciones de infraestructura y servicios públicos.
  • Análisis de zonas de protección ambiental, histórica o patrimonial.
9

Informe de Viabilidad Técnica

9

Recomendaciones y Estrategias

El servei de «Informes de viabilidad urbanística» de Engind representa un pilar fundamental para quienes desean embarcarse en proyectos inmobiliarios o de infraestructura. En esta fase inicial, los clientes confían en la evaluación experta de nuestros arquitectos e ingenieros para comprender la factibilidad y las restricciones normativas en una ubicación determinada. Estos informes proporcionan una visión clara y detallada de los aspectos legales, urbanísticos y técnicos que influirán en el desarrollo del proyecto.

Nuestro equipo de profesionales se encarga de analizar exhaustivamente los documentos normativos locales, los planes urbanísticos y las regulaciones aplicables para determinar la viabilidad del proyecto. Esta evaluación incluye la revisión de parámetros como el uso del suelo, la densidad permitida, las alturas máximas y mínimas, así como las restricciones medioambientales y de infraestructura.

Els informes de viabilidad urbanística destacan los puntos clave y las posibles limitaciones que podrían surgir durante el desarrollo del proyecto, lo que permite a los clientes tomar decisiones fundamentadas desde el principio. Además, ofrecemos recomendaciones estratégicas y soluciones innovadoras para superar posibles obstáculos y optimizar el diseño y la ejecución del proyecto.

Construcció d'infraestructures

Ens encarreguem de supervisar i controlar tota mena de construccions. El nostre objectiu és garantir que els projectes es desenvolupin segons els estàndards de qualitat, seguretat i eficiència establerts.

Desenvolupament de projectes residencials i comercials

Treballem en estreta col·laboració amb promotors immobiliaris i constructors per supervisar el desenvolupament de projectes residencials i comercials.

El nostre equip s'assegura que es compleixin tots els requisits legals i tècnics, i que els projectes es lliurin dins dels terminis i els pressupostos establerts.

Energies renovables

Al camp de les energies renovables, proporcionem serveis de project monitoring per a projectes d'energia solar, eòlica, hidroelèctrica i biomassa. Supervisem la construcció de plantes d'energia renovable, assegurant-nos que es compleixin els estàndards d'eficiència i de sostenibilitat.

Projectes industrials

Treballem amb empreses del sector industrial per supervisar la construcció de plantes de producció, fàbriques, centres logístics i altres projectes industrials. El nostre enfocament se centra a garantir l'eficiència dels processos, la seguretat laboral i el compliment de les normatives ambientals.

Projectes d'infraestructures públiques

Col·laborem amb entitats públiques per supervisar la construcció de projectes d'infraestructures com ara hospitals, escoles, instal·lacions esportives i centres comunitaris.

El nostre objectiu és assegurar que aquests projectes compleixin els requisits i necessitats de la comunitat, garantint alhora la qualitat i la sostenibilitat.

project monitoring
project monitoring
project monitoring
project monitoring
project monitoring

¿Porqué contar con Engind para tus Informes viabilidad urbanística?

construction icon 7 gray

Experiència

Engind té anys d'experiència en el camp de l'enginyeria industrial, cosa que vol dir que tenen un coneixement profund i una àmplia gamma d'habilitats en aquest àmbit.

construction icon 5 gray

Excel·lència tècnica

Engind s'esforça per mantenir un alt nivell d'excel·lència tècnica en tots els seus projectes, assegurant-se que s'utilitzin les darreres tecnologies i mètodes per assolir els millors resultats.

construction icon 1 gray

Satisfacció del client

Engind té com a objectiu garantir la satisfacció del client, cosa que significa que treballaran amb tu per entendre les teves necessitats i assegurar-se que els teus projectes es completin a temps i dins del pressupost.

Amb Engind tindràs accés a…

Engind és una empresa líder en solucions de MEP BIM, dedicada a proporcionar serveis innovadors i d'alta qualitat en disseny, coordinació i gestió de projectes. El nostre equip d'experts en enginyeria està preparat per abordar els teus desafiaments, garantint la màxima eficiència i un retorn d'inversió inigualable.

Els nostres enginyers especialitzats en MEP BIM treballen amb la tecnologia més avançada per dissenyar sistemes eficients i sostenibles, optimitzant l'ús de recursos i reduint costos.

Engind s'encarrega de la coordinació entre els diferents equips i disciplines, assegurant una comunicació fluida i la resolució de conflictes abans de la construcció.

El nostre enfocament a BIM ens permet monitoritzar i controlar cada aspecte del teu projecte, des de l'etapa de disseny fins a la finalització, reduint els riscos i garantint el lliurament a temps i dins del pressupost.