> Serveis d'Enginyeria Industrial

Tramitaciones catastrales

Engind se enorgullece de ofrecer un servicio integral de tramitaciones catastrales, diseñado para abordar las diversas necesidades de nuestros clientes en relación con la gestión y regularización de la información catastral de sus inmuebles.

Tipus de Tramitaciones catastrales

Que ens encarreguem

9

Declaración de obra nueva:

 • Solicitud de declaración de obra nueva.
 • Levantamiento topográfico del terreno.
 • Presentación de la documentación requerida ante el catastro.
9

Modificaciones catastrales

9

Regularización catastral:

 • Verificación de la situación catastral actual.
 • Identificación de discrepancias entre la realidad física y la información catastral.
 • Presentación de la documentación necesaria para la regularización.
  9

  Catastro en línea

  Engind ofrece un servicio integral de tramitaciones catastrales que abarca diversas necesidades relacionadas con la gestión de la información y la regularización de la situación de los inmuebles. Los arquitectos e ingenieros de Engind se encargan de facilitar todo el proceso, desde la presentación de documentos hasta la obtención de los resultados deseados.

  En primer lugar, destacamos la declaración de obra nueva, un procedimiento fundamental para legalizar construcciones que no figuran en el catastro. Nuestros profesionales realizan un exhaustivo levantamiento topográfico del terreno y gestionan la presentación de la documentación requerida ante el catastro para asegurar la inclusión adecuada de la obra en los registros.

  Además, ofrecemos servicios de modificaciones catastrales, que incluyen el cambio de titularidad, la rectificación de errores en la descripción del inmueble y la realización de fusiones o segregaciones de parcelas. Estas gestiones son fundamentales para garantizar la exactitud de la información catastral y evitar posibles inconvenientes legales en el futuro.

  Nuestro equipo también se especializa en la regularización catastral, un proceso que implica verificar la situación catastral actual, identificar discrepancias entre la realidad física y la información registrada, y presentar la documentación necesaria para regularizar dicha situación. Este servicio es crucial para asegurar la correcta actualización de los datos catastrales.

  Finalmente, ofrecemos asesoramiento y gestión en el uso de herramientas informáticas del catastro a través del servicio de catastro en línea. Esto incluye la tramitación de consultas y gestiones en línea, así como la actualización de datos catastrales mediante plataformas digitales, facilitando así el acceso y la gestión de la información de manera eficiente y actualizada.

  Construcció d'infraestructures

  Ens encarreguem de supervisar i controlar tota mena de construccions. El nostre objectiu és garantir que els projectes es desenvolupin segons els estàndards de qualitat, seguretat i eficiència establerts.

  Desenvolupament de projectes residencials i comercials

  Treballem en estreta col·laboració amb promotors immobiliaris i constructors per supervisar el desenvolupament de projectes residencials i comercials.

  El nostre equip s'assegura que es compleixin tots els requisits legals i tècnics, i que els projectes es lliurin dins dels terminis i els pressupostos establerts.

  Energies renovables

  Al camp de les energies renovables, proporcionem serveis de project monitoring per a projectes d'energia solar, eòlica, hidroelèctrica i biomassa. Supervisem la construcció de plantes d'energia renovable, assegurant-nos que es compleixin els estàndards d'eficiència i de sostenibilitat.

  Projectes industrials

  Treballem amb empreses del sector industrial per supervisar la construcció de plantes de producció, fàbriques, centres logístics i altres projectes industrials. El nostre enfocament se centra a garantir l'eficiència dels processos, la seguretat laboral i el compliment de les normatives ambientals.

  Projectes d'infraestructures públiques

  Col·laborem amb entitats públiques per supervisar la construcció de projectes d'infraestructures com ara hospitals, escoles, instal·lacions esportives i centres comunitaris.

  El nostre objectiu és assegurar que aquests projectes compleixin els requisits i necessitats de la comunitat, garantint alhora la qualitat i la sostenibilitat.

  project monitoring
  project monitoring
  project monitoring
  project monitoring
  project monitoring

  ¿Porqué contar con Engind para las Tramitaciones catastrales?

  construction icon 7 gray

  Experiència

  Engind té anys d'experiència en el camp de l'enginyeria industrial, cosa que vol dir que tenen un coneixement profund i una àmplia gamma d'habilitats en aquest àmbit.

  construction icon 5 gray

  Excel·lència tècnica

  Engind s'esforça per mantenir un alt nivell d'excel·lència tècnica en tots els seus projectes, assegurant-se que s'utilitzin les darreres tecnologies i mètodes per assolir els millors resultats.

  construction icon 1 gray

  Satisfacció del client

  Engind té com a objectiu garantir la satisfacció del client, cosa que significa que treballaran amb tu per entendre les teves necessitats i assegurar-se que els teus projectes es completin a temps i dins del pressupost.

  Amb Engind tindràs accés a…

  Engind és una empresa líder en solucions de MEP BIM, dedicada a proporcionar serveis innovadors i d'alta qualitat en disseny, coordinació i gestió de projectes. El nostre equip d'experts en enginyeria està preparat per abordar els teus desafiaments, garantint la màxima eficiència i un retorn d'inversió inigualable.

  Els nostres enginyers especialitzats en MEP BIM treballen amb la tecnologia més avançada per dissenyar sistemes eficients i sostenibles, optimitzant l'ús de recursos i reduint costos.

  Engind s'encarrega de la coordinació entre els diferents equips i disciplines, assegurant una comunicació fluida i la resolució de conflictes abans de la construcció.

  El nostre enfocament a BIM ens permet monitoritzar i controlar cada aspecte del teu projecte, des de l'etapa de disseny fins a la finalització, reduint els riscos i garantint el lliurament a temps i dins del pressupost.