Disseny Instal·lacions /MEP

El servei de «Disseny Instal·lacions / MEP» de Engind es destaca pel seu enfocament especialitzat en la planificació i disseny de sistemes mecànics, elèctrics i de fontaneria per a projectes de construcció. Aquest servei aborda aspectes fonamentals com la climatització, la il·luminació, el subministrament d'aigua i l'evacuació d'aigües residuals, entre d'altres.

Enginyeria per a l'automoció

Projecte bàsic instal·lacions

Engind s'especialitza en l'elaboració de Projectes Bàsics d'Instal·lacions, i ofereix un enfocament meticulós i complet per assegurar la funcionalitat i l'eficiència dels sistemes en projectes constructius.»

Enginyeria per a Logística

Projecte executiu instal·lacions

El servei de Projecte Executiu d'Instal·lacions de Engind es destaca pel seu enfocament integral i meticulós en la planificació i el disseny detallat de sistemes mecànics, elèctrics i de fontaneria per a projectes constructius.

Enginyeria per a Packaging

Direcció facultativa instal·lacions

El servei de Direcció Facultativa d'Instal·lacions de Engind es caracteritza pel compromís amb la supervisió integral i la gestió eficient dels sistemes mecànics, elèctrics i de fontaneria en projectes constructius.

Què inclouen els serveis de obres de Engind?

 

Els serveis d'obres de Engind comprenen des de l'inici fins a la finalització de la construcció, assegurant projectes d'alta qualitat i sostenibilitat. Alguns exemples dels nostres serveis en aquest sector inclouen:

   • Estudi de cost d´obra: Avaluem detalladament els costos per optimitzar el pressupost del projecte.
   • Disseny conceptual i bàsic amb BIM: Utilitzem la tecnologia BIM per planificar i visualitzar el projecte amb precisió des de les fases inicials.
   • Projecte executiu i administratiu amb BIM: Desenvolupem documentació completa i gestionem tràmits necessaris per a l'execució.
   • Direcció facultativa: Supervisem el procés de construcció assegurant que s'adhereixi als plans i estàndards establerts.
   • Certificació final d'obra: Verifiquem i certifiquem que la construcció compleix totes les especificacions i normatives.