> Sectors

Direcció facultativa instal·lacions

El servei de Direcció Facultativa d'Instal·lacions de Engind es distingeix per oferir una supervisió integral i experta de l'execució de sistemes mecànics, elèctrics i de fontaneria en projectes constructius.

Serveis a la Direcció facultativa instal·lacions

De què ens encarreguem?

9

Supervisió de l'Execució d'Instal·lacions:

 • Supervisió de la instal·lació de sistemes de climatització.
 • Supervisió de la instal·lació de sistemes elèctrics.
 • Supervisió de la instal·lació de sistemes de fontaneria i sanejament.
 • Supervisió de la instal·lació de sistemes de protecció contra incendis.
9

Gestió de recursos i temps

9

Control de Qualitat i Compliment Normatiu:

 • Implementació de mesures de control de qualitat durant lexecució de les instal·lacions.
 • Verificació del compliment de normatives i estàndards tècnics a totes les fases del projecte.
 • Realització de proves i assaigs.
 • Documentació i registre de tots els processos i resultats.

  Direcció facultativa instal·lacions i Engind. 

  El servei de Direcció Facultativa d'Instal·lacions de Engind representa una fase crítica en l'execució de projectes constructius, on la supervisió i coordinació són clau per assegurar el compliment dels estàndards de qualitat i eficiència. Aquest servei, liderat per un equip multidisciplinari que inclou arquitectes i enginyers especialitzats, s'enfoca a la supervisió contínua i la gestió eficient dels sistemes mecànics, elèctrics i de fontaneria durant totes les etapes de la construcció. La col·laboració entre aquests professionals garanteix una visió integral en la direcció i coordinació de les instal·lacions.

  En aquest context, la direcció facultativa d'instal·lacions implica la supervisió rigorosa de l'execució dels sistemes de climatització, il·luminació, fontaneria i altres serveis essencials. L'equip s'encarrega de garantir que la instal·lació es realitzi d'acord amb els plànols i les especificacions tècniques establertes, assegurant la qualitat i fiabilitat de les instal·lacions. A més, es duu a terme una gestió eficient dels recursos i del temps, amb l'objectiu de complir els terminis establerts i evitar retards a l'obra.

  Un altre aspecte fonamental d'aquest servei és la resolució de possibles incidències durant l'execució de les obres, on l'equip de direcció facultativa actua de manera proactiva per identificar i solucionar qualsevol problema que pugui sorgir. Això inclou la coordinació amb altres equips de treball i la comunicació fluida amb els contractistes i subcontractistes involucrats al projecte. Així mateix, es fan inspeccions regulars per verificar el compliment de les normatives i estàndards de qualitat establerts.

  Enginyeria per a Logística
  Enginyeria per a logística
  Enginyeria per a Logística
  Enginyeria per a logística
  Enginyeria per a logística
  Enginyeria per a Logística

  Per què comptar amb Engind per a la teva Direcció facultativa instal·lacions?

  construction icon 7 gray

  Experiència

  Engind té anys d'experiència en el camp de l'enginyeria industrial, cosa que vol dir que tenen un coneixement profund i una àmplia gamma d'habilitats en aquest àmbit.

  construction icon 5 gray

  Excel·lència tècnica

  Engind s'esforça per mantenir un alt nivell d'excel·lència tècnica en tots els seus projectes, assegurant-se que s'utilitzin les darreres tecnologies i mètodes per assolir els millors resultats.

  construction icon 1 gray

  Satisfacció del client

  Engind té com a objectiu garantir la satisfacció del client, cosa que significa que treballaran amb tu per entendre les teves necessitats i assegurar-se que els teus projectes es completin a temps i dins del pressupost.