> Sectors

Projecte bàsic instal·lacions

El servei de Projecte Bàsic d'Instal·lacions de Engind es destaca per proporcionar una planificació detallada i precisa dels sistemes mecànics, elèctrics i de fontaneria necessaris per a projectes de construcció.

Serveis al Projecte Bàsic d'Instal·lacions

De què ens encarreguem?

9

Planificació d'instal·lacions:

  • Disseny de sistemes de climatització i ventilació.
  • Disseny d'instal·lacions elèctriques.
  • Disseny de sistemes de fontaneria i sanejament.
  • Disseny de sistemes de protecció contra incendis.
9

Especificacions Tècniques:

  • Definició dequips i components específics per a cada sistema.
  • Selecció de materials i tecnologies apropiades per a cada aplicació.
  • Especificació de normatives i estàndards aplicables a les instal·lacions.
9

Estudis de Viabilitat i Cost

Projecte Bàsic d'Instal·lacions i Engind. 

El servei de Projecte Bàsic d'Instal·lacions de Engind representa un pilar fonamental en la planificació i el disseny de sistemes essencials per a projectes de construcció. Liderat per un equip multidisciplinari que inclou arquitectes i enginyers especialitzats en diverses àrees, aquest servei s'enfoca a l'elaboració de plans detallats per a sistemes mecànics, elèctrics i de fontaneria. Aquesta col·laboració entre professionals garanteix una perspectiva integral en el disseny, considerant tant aspectes estètics com a funcionals i estructurals.

En aquest sentit, la planificació d'instal·lacions inclou des del disseny de sistemes de climatització i ventilació fins a l'especificació d'equips i materials específics. Cada detall és meticulosament avaluat per garantir que les instal·lacions compleixin els estàndards de qualitat i eficiència requerits. A més, es prioritza la integració d'aquests sistemes amb el disseny arquitectònic i estructural, assegurant una coordinació sense fissures entre totes les disciplines involucrades al projecte.

L'equip de Engind no només se centra en la viabilitat tècnica de les instal·lacions, sinó que també fa estudis de cost detallats. Aquestes valoracions permeten una gestió financera eficient i una optimització del pressupost assignat, assegurant que el projecte s'ajusti als paràmetres econòmics establerts sense comprometre la qualitat ni la funcionalitat de les instal·lacions. Aquest enfocament holístic garanteix que els projectes de construcció es desenvolupin amb èxit, complint els requisits tècnics, econòmics i estètics establerts pels clients.

Enginyeria per a Logística
Enginyeria per a logística
Enginyeria per a Logística
Enginyeria per a logística
Enginyeria per a logística
Enginyeria per a Logística

Potencia el teu projecte amb la nostra precisió tècnica! Descobreix com el nostre servei de Projecte Bàsic d'Instal·lacions pot optimitzar els teus sistemes.

Contacta'ns ara per començar a construir el futur!

Per què comptar amb Engind per a la teva Projecte Bàsic d'Instal·lacions?

construction icon 7 gray

Experiència

Engind té anys d'experiència en el camp de l'enginyeria industrial, cosa que vol dir que tenen un coneixement profund i una àmplia gamma d'habilitats en aquest àmbit.

construction icon 5 gray

Excel·lència tècnica

Engind s'esforça per mantenir un alt nivell d'excel·lència tècnica en tots els seus projectes, assegurant-se que s'utilitzin les darreres tecnologies i mètodes per assolir els millors resultats.

construction icon 1 gray

Satisfacció del client

Engind té com a objectiu garantir la satisfacció del client, cosa que significa que treballaran amb tu per entendre les teves necessitats i assegurar-se que els teus projectes es completin a temps i dins del pressupost.